Agenda en stukken ten behoeve van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering Gouda Onderneemt 15 december 2022

 

Tijd: Aanvang 15.15u (inloop 15.00u)

Locatie: Woningborg, Tielweg 24 Gouda - Auditorium

 

Door op onderstaande links te klikken kunt u de stukken tbv deze vergadering downloaden.

Agenda Algemene Ledenvergadering 15 december 2022

Bijlage bij agenda 3.01 - verslag Algemene Ledenvergadering 24 mei 2022

 

 

 

Home