Vereniging Bedrijventerreinen Gouda

Logo Vereniging Bedrijventereinen GoudaVereniging Bedrijventerreinen Gouda is het samenwerkingsplatform en de bundeling van de belangen van al de Goudse (bedrijven)terreinen: Goudse Poort, Gouwe Spoor, Kromme Gouwe, Gouwe Stroom, IJsselfront en overige bedrijven.

 

VBG is partner en bestuurder van Gouda Onderneemt.

 

De VBG bundelt, behartigt en ondersteunt de belangen van haar lokale autonome (bedrijventerrein) leden.

VBG streeft naar “Schoon, heel en veilig” ondernemen op de Goudse bedrijventerreinen, in samenwerking met de vertegenwoordigers, besturen, parkmanagers van de terreinen en de Gemeente Gouda. De VBG streeft naar duurzame bedrijventerreinen.

 

Het bestuur VBG bestaat uit:

  • Gerard van Nieuwpoort, voorzitter
  • Marcus Schumann, penningmeester
  • Kees van Welie, bestuurslid
  • Peter van Vliet, bestuurslid
  • Rob van Willigen, secretaris
  • Wim Keijzer, bestuurslid
  • John van der Speld, bestuurslid
  • Theo Daanen, bestuurslid
  • Anita Ootjers, office manager, bereikbaar via anitaootjers@hotmail.com

 

 

Home