Vereniging Bedrijventerreinen Gouda

Logo Vereniging Bedrijventereinen GoudaVereniging Bedrijventerreinen Gouda is het samenwerkingsplatform en de bundeling van de belangen van al de Goudse (bedrijven)terreinen: Goudse Poort, Gouwe Spoor, Kromme Gouwe, Gouwe Stroom, IJsselfront en overige bedrijven.

 

VBG is partner en bestuurder van Gouda Onderneemt.

 

De VBG bundelt, behartigt en ondersteunt de belangen van haar lokale autonome (bedrijventerrein) leden.

VBG streeft naar “Schoon, heel en veilig” ondernemen op de Goudse bedrijventerreinen, in samenwerking met de vertegenwoordigers, besturen, parkmanagers van de terreinen en de Gemeente Gouda. De VBG streeft naar duurzame bedrijventerreinen.

 

Het bestuur VBG bestaat uit:

  • Gerard van Nieuwpoort, voorzitter
  • Jaco Slingerland, bestuurslid en penningmeester
  • Kees van Welie, bestuurslid
  • Cees Knegjes, bestuurslid
  • Peter Lenards, adviseur
  • Marcus Schumann, bestuurslid
  • Peter van Vliet, bestuurslid
  • Rob van Willigen, secretaris
  • Ron Dolmans, bestuurslid
  • Susan Groeneveld, office manager

 

 

Home