Afrit 11 en doorstroming Gouds verkeer

 

De A20 vanaf Nieuwerkerk ad IJssel is langzaam aan het stijgen in de file top 10 in Nederland. Ook de doorstroming de andere kant op vanaf het Gouwe aquaduct tot Nieuwerkerk ad Ijssel staat onder druk. Rijkswaterstaat is gestart met de planvorming om deze doorstroming te verbeteren. Op de projectwebsite staat de laatste stand van zaken. Gouda Onderneemt volgt de ontwikkelingen op de voet.

 

Hier vindt u het laatste nieuws vanuit Gouda Onderneemt over het project:

  • Gouda Onderneemt stuurde een brandbrief naar overheden waarin de zorg geuit werd dat het verkeer Gouda in en Gouda uit in de planvorming niet negatief geraak mag worden
  • In de plannen is eerder sprake geweest van het eventueel geheel afsluiten van afrit 11 op de A12, zodat verkeer vanuit Den Haag / Rotterdam niet meer rechtstreeks Gouda in kan. Dit alternatief is gelukkig van de baan. Maar het afsluiten van de toerit naar de A12 in westelijke richting (verkeer uit Gouda richting Den Haag / Rotterdam) staat nog steeds in de alternatieven genoemd. Daarom startte Gouda Onderneemt een petitie
  • Op 14 februari 2018 stuurden Gouda Onderneemt namens vele ondernemers in Midden-Holland een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau A20 Nieuwerkerk ad IJssel - Gouda van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Ook VNO-NCW en Transport & Logistiek Nederland (TLN) stuurden een zienswijze op de notitie.
Home