Toerit 11 en doorstroming Gouds verkeer

 

De A20 vanaf Nieuwerkerk ad IJssel is langzaam aan het stijgen in de file top 10 in Nederland. Ook de doorstroming de andere kant op vanaf het Gouwe aquaduct tot Nieuwerkerk ad Ijssel staat onder druk. Rijkswaterstaat is gestart met de planvorming om deze doorstroming te verbeteren. Op de projectwebsite staat de laatste stand van zaken. Gouda Onderneemt volgt de ontwikkelingen op de voet.

 

Hier vindt u het laatste nieuws vanuit Gouda Onderneemt over het project:

 • Het bestuurlijk overleg van het project is op 12 juli besloten de variant waarbij de toerit vanuit Gouda op de A12 in de richting van Den Haag en Rotterdam niet meer mee te nemen in de verdere planontwikkeling.
 • Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 25 juni, stuurde Gouda Onderneemt samen met het OPW een aanvullende zienswijze naar de projectgroep.
 • Op 25 juni heeft de projectgroep een informatiebijeenkomst georganiseerd met een toelichting op de voortgang.
 • Op 13 maart heeft RTV Gouwestad een tv-interview gehouden met Nico Voogt over de toerit naar de A12 en de doorstroming en de laatste stand van zaken.
 • Gouda Onderneemt stuurde een brandbrief naar overheden waarin de zorg geuit werd dat het verkeer Gouda in en Gouda uit in de planvorming niet negatief geraak mag worden
 • Op 20 januari 2018 overhandigde Nico Voogt de 'sleutel van Gouda' aan Tweede Kamer lid Chris van Dam. Hij beloofde kamervragen te gaan stellen
 • In de plannen is eerder sprake geweest van het eventueel geheel afsluiten van afrit 11 op de A12, zodat verkeer vanuit Den Haag / Rotterdam niet meer rechtstreeks Gouda in kan. Dit alternatief is gelukkig van de baan. Maar het afsluiten van de toerit naar de A12 in westelijke richting (verkeer uit Gouda richting Den Haag / Rotterdam) staat nog steeds in de alternatieven genoemd. Daarom startte Gouda Onderneemt een petitie 
 • Op 14 februari 2018 stuurden Gouda Onderneemt namens vele ondernemers in Midden-Holland een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau A20 Nieuwerkerk ad IJssel - Gouda van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Ook VNO-NCW en Transport & Logistiek Nederland (TLN) stuurden een zienswijze op de notitie.
 • Per 20 februari 2018 kent de petitie inmiddels bijna 5000 ondertekeningen
 • Op 19 februari werd de 'sleutel van Gouda' aangeboden aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, om aandacht te vragen voor het bezwaar tegen het mogelijk schrappen van de toerit
 • Hierbij het antwoord op de kamervragen die gesteld werden over het mogelijk afsluiten van de toerit
 • Op 9 juli heeft Midden Holland Onderneemt  een brief naar overheden gestuurd waarin zorg werd geuit over de diverse varianten en de oplossingen op korte en lange termijn.
Home