Gouda Onderneemt is een vereniging waarin partijen samenwerken op het gebied van het verbeteren van de economie in Gouda. In Gouda Onderneemt worden de ondernemersbelangen van het Gouds bedrijfsleven gebundeld.

De belangen van ondernemers uit de horeca & detailhandel, via de SOG en de ondernemers van de bedrijventerreinen, via de VBG, zijn verankerd in de verenigingsstructuur.

 

Daarnaast is Gouda Onderneemt is een vereniging met ondernemers als leden.

Deze ondernemers zijn:

A

                     

B

Home