Bestuur

Het bestuur van Gouda Onderneemt is samengesteld uit vertegenwoordigers van detailhandel, de VBG ,  DPG , KHN , SBG en de sector Onderwijs. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter en secretaris. Periodiek worden deze bestuurders gekozen uit de leden van Gouda Onderneemt. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat.

Bestuur

 

Voorzitter

Vacature

Lisette Hogenelst - Fugo

 

Vicevoorzitter

Gerard van Nieuwpoort - Van Nieuwpoort Groep

 

Penningmeester

Arie Kuiper

Arie Kuiper - Grant Thornton

 

Vertegenwoordiging VBG

Gerard van Nieuwpoort

Gerard van Nieuwpoort - Van Nieuwpoort Groep

 Arie Kuiper

Arie Kuiper - Grant Thornton

 

 

Vertegenwoordiging SBG

 

Theo Krins

 

 Bianca van Dam - ICI PARIS XL

 

Vertegenwoordiging DPG

 

Teun Bokhoven - ConSolair

 

Vertegenwoordiging KHN Gouda

 

Gerben Roskam - 2rent4you

 

Vertegenwoordiging sector Onderwijs

 

Jan van Laake - Mbo Rijnland

 

Gert van Veldhuizen - Hoornbeeck College

 

Algemeen Bestuurslid

Frank Rossel - Promen  

 

  

  

Directeur

Vacature

Jan Willem van der Wolf

 

Communicatie, Events en Secretariaat

Hilde Beekes

info@gouda-onderneemt.nl 

 

Statuten Gouda Onderneemt

 In de algemende ledenvergadering van 16 juni is een statuten wijziging goedgekeurd.

Via deze link kunt u de gewijzigde statuten downloaden.

Home