Blijft uw bedrijf goed bereikbaar met het nieuwe verkeerscirculatieplan Gouda?

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en communicatie rondom het Verkeers Circulatie Plan (VCP).
Op deze pagina vindt u een overzicht .
 

Download hier het mobiliteitsplan 2017 - 2026

Download hier het verkeerscirculatieplan
             
Aan de hand van een enquête willen wij graag horen wat uw mening is over het plan. Wij verzamelen het liefst zo veel mogelijk gegevens zodat wij verder uitstel kunnen aanvragen rondom de besluitvorming danwel instaat worden gesteld tot ook het leveren van uw inhoudelijke commentaar.

Link naar de enquête.
Stuur deze link alstublieft zo veel mogelijk door naar collega-ondernemers uit heel Gouda. Wij hebben liever dat u de link twee keer ontvangt dan dat u de enquête niet krijgt.
               
update 2 oktober nieuwe besluitvormingstermijnen
udate 26 september scenario 3
bericht 13 september wat is het VCP

 

Kader

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Gouda de nieuwe Mobiliteitsvisie 2017-2026 vastgesteld. Een belangrijke ambitie uit deze visie is de leefbaarheid van de stad te verbeteren door het realiseren van meer groen in de stad, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bieden van meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Om dit te bereiken wil de gemeente de stad autoluw maken zodat Gouda onder andere de ‘no. 1 Fietsstad’ van Nederland wordt. Een prachtig wensbeeld maar Gouda-Onderneemt heeft telkens nadrukkelijk bepleit dat de economische vitaliteit centraal moet blijven staan.

 

Afgelopen jaar zijn diverse plannen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit gepresenteerd, echter ontbrak de samenhang tussen de plannen. Omdat de mobiliteit in de binnenstad niet los gezien kan worden van de rest van de stad heeft Gouda-Onderneemt aangedrongen op de ontwikkeling van een z.g. Verkeerscirculatie plan (VCP) zodat de effecten van plannen integraal bekeken kunnen worden voor de totale verkeersafwikkeling in Gouda. De gemeente Gouda heeft begin dit jaar opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een dergelijk VCP.

 

Gouda Onderneemt neemt, onder meer middels een Mobiliteitscommissie, deel aan de overleggen over de mogelijkheden en plannen voor de verbetering van de verblijfsbeleving. Onze aandacht is hierbij vooral gericht op het borgen van de bereikbaarheid voor, bijvoorbeeld, bevoorrading van de detailhandel en horeca in de binnenstad, de bereikbaarheid van de industrieterreinen rondom de binnenstad en de algemene verkeersdoorstroming in en door de stad.

eze besluitvorming heeft verstrekkende gevolgen voor de verkeersafwikkeling in Gouda.

 

Om deze reden vraagt Gouda Onderneemt het bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen zich te verdiepen in de plannen en haar achterban te informeren en eventuele opmerkingen, aandachtspunten en bezwaren aan zowel  het bestuur en de politiek van de gemeente Gouda als  Gouda-Onderneemt, kenbaar te maken. Via de reactie-button hieronder kunt u ook al direct opmerkingen met ons delen.

Reageer

Home