Structuur versterking

Structuurversterking is erop gericht om de kwaliteiten van de Goudse economie beter te benutten en in te zetten in regionaal en bovenregionaal verband. We onderscheiden hierbij twee niveaus: versterking van de positie van Gouda in de regio en in de provincie en een betere profilering van de Goudse economie.

 

Versterking positie van Gouda in de regio

In regionaal verband werkt Gouda samen in de regio Midden-Holland (samenwerkingsverband dat bestaat uit 5 gemeenten (Gouda, Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard) en in de netwerksamenwerking Groene Hart Werkt!, waarbinnen o.a. Alphen aan den Rijn, de regio Midden-Holland en Woerden participeren. 

 

Betere profilering van de Goudse economie

Met het oog op aansluiting bij de Zuidelijke Randstad is het uitdragen van het profiel van Gouda (en directe omgeving) belangrijk. Gouda kenmerkt zich door de aanwezigheid van een cluster ICT bedrijven. Binnenkort vestigt de Franse ICT universiteit Supinfo zich in Gouda. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen gemeente Gouda, Gouda Onderneemt, ICT bedrijven, Supinfo en andere partijen (o.a. provincie Zuid-Holland). Dit proces is momenteel in uitvoering.

1. STRUCTUURVERSTERKING

Projecten/activiteiten
1.1. Gouda in de regio
1.1.1. Algemeen Uitvoering Kom binnen bij bedrijven (onderwijs en arbeidsmarkt)
1.1.2. Samenwerking in MH
  • Actualiseren regionale detailhandelsvisie (ruimtelijk beleid)
  • Actualiseren regionale kantorenstrategie (ruimtelijk beleid)
  • Opstellen regionale bedrijventerreinenstrategie (ruimtelijk beleid)
  • Onderzoeken laad- en los faciliteit in de regio in relatie tot ontwikkeling A12 corridor tot logistieke hotspot (vestigingsklimaat en dienstverlening)
1.1.3. Samenwerking in GHW!
  • Verkennen samenwerking m.b.t. innovatie (innovatie en kennismanagement)

  • Verkennen samenwerkingsmogelijkheden voor Goudse bedrijven m.b.t. circulaire- of duurzaamheidsprojecten (duurzaamheid)

1.1.4. Samenwerking in Zuidelijke Randstad
  • Verkennen van de mogelijkheden om samen te werken – concretisering a.h.v. profilering van Gouda en regio (o.a. logistiek, ICT en Smart Industry)

1.2. Profilering – ICT en Smart Industry

Faciliteren komst Supinfo
Versterken (regionale) samenwerking binnen CIV Smart Technology door inzet kennismakelaar (innovatie en kennismanagement)
Doorontwikkeling Techniekpunt Gouda (onderwijs en arbeidsmarkt)
Opzetten doorlopende leerlijn ICT samen met onderwijs en bedrijfsleven (onderwijs en arbeidsmarkt)

Home