Stadsmarketing & toerisme

Stadsmarketing en toerisme

Als centrumgemeente met een prachtige historische binnenstad en een entree naar het Groene Hart en “Cheese Valley“ heeft Gouda goud in handen. Met stadsmarketing wil de gemeente de kwaliteiten van Gouda uitgedragen waarbij een focus is aangebracht op kaas en cultuurhistorie. Gouda wil het toeristisch potentieel zoveel mogelijk benutten en de vitaliteit als koopcentrum stimuleren; voor bezoekers uit het buitenland en uit de regio. Gouda is ook een aantrekkelijke woonstad, recent in de top 5 van gelukkigste gemeenten (onderzoek Atlas voor gemeenten, 2017). Gouda wil de bewoners ambassadeur maken van hun stad. Evenementen dragen bij aan de beleving voor bezoekers en bewoners.

 

Stadsmarketing; cultuurhistorie en kaas

Stadsmarketing Gouda richt zich op city branding; het verhaal van Gouda op de juiste plaatsen vertellen en onder de aandacht brengen. Doel is het imago van Gouda te versterken en Gouda top of mind krijgen bij bezoekers (lokaal, regionaal, internationaal) en pers. Cultuurhistorie en kaas zijn de focus binnen stadsmarketing.  

 

Gouda 750 jaar

In 2022 heeft Gouda 750 jaar stadsrechten. Dit is een geweldige aanleiding voor een impuls van de stadsmarketing activiteiten. Gouda 750 jaar is een feest voor bewoners, bedrijven en bezoekers. De publiciteit rondom Gouda 750 jaar is een kans om het verhaal van Gouda goed over het voetlicht te brengen. De gemeente heeft een kwartiermaker Gouda 750 aangesteld om samen met alle betrokkenen in de stad een plan te ontwikkelen en alle activiteiten te coördineren. Eerste activiteit zijn de “Goudse Geheimen”.  Gouwenaars vertellen wat Gouda zo bijzonder en uniek maakt. De mooiste verhalen worden gebundeld op het online platform www.goudsegeheimen.nl zodat iedereen ze kan lezen. Er is een klankbordgroep Gouda 750 ingesteld met vertegenwoordigers uit o.a. instellingen en ondernemers die een adviserende rol heeft binnen het project. Gouda Onderneemt is hierin vertegenwoordigd en denkt actief mee over Gouda 750 en Fonds 2022.

 

Cheese Valley

Op het gebied van kaas loopt een aantal stimulerende ontwikkelingen. Dit jaar experimenteert de Stichting Kaasmarkt met vernieuwing van de kaasmarkten o.a. door toevoeging van oude ambachten, kooroptredens, etc. Voortzetting van uitbreiding en vernieuwing van de kaasmarkten is van belang om de gewenste aantallen bezoekers te krijgen en te behouden. In regionaal verband participeert Gouda in een “Food and cuisine” lijn, die door het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) wordt ontwikkeld. Gouda is in samenspraak met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Woerden een initiatief gestart om de streek als “Cheese Valley” te promoten. Er heeft een inhoudelijke bijeenkomst plaats gevonden waar samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Hierbij waren naast gemeenten ook partners zoals kaasboeren, kaasproducenten, kaashandelaren en organisatoren van kaasmarkten aanwezig. In dit kader is in het najaar een internationale persreis in de regio georganiseerd en is promotiemateriaal voor “Cheese Valley” ontwikkeld.

 

Er is marktvergroting nodig om 1 miljoen bezoekers te kunnen trekken, denk hierbij aan zaken als het vestigen van een grote trekker / toeristische topattractie die rond de 100.000 bezoekers op jaarbasis kan trekken. De plannen voor een “Cheese Experience”, waar bezoekers kunnen horen, zien, ruiken en proeven hoe de Goudse kaas gemaakt wordt, zouden hierin kunnen voorzien. Extra hotelfaciliteiten en het ontwikkelen van de zakelijke markt zijn hiervoor ook noodzakelijk. Ook andere initiatieven van ondernemers in Gouda helpen om het toeristisch aanbod te versterken. Zo wordt op de Markt “Stroopwafel Experience” geopend en zijn er plannen voor een lokale Bier Experience. Samenwerking tussen deze initiatieven kan versterkend werken. 

 

Toerisme

De afgelopen jaren is door de coördinator toerisme in samenwerking met VVV Gouda een enorme inspanning geleverd, samen met het toeristisch werkveld, om het aantal bezoekers omhoog te brengen, met indrukwekkende resultaten: in 2012 ontving Gouda 707.000 bezoekers (nationaal en internationaal). Tegen de landelijke trends in heeft Gouda de afgelopen jaren een groei laten zien. In 2016 zaten we rond de 800.000 bezoekers. Dit is een groei van meer dan 13%. Het aantal baliebezoekers aan de VVV Gouda is in 2017 ten opzichte van 2016 gegroeid met 17%. De jarenlange inzet op de travel trade en pers benadering werpt haar vruchten af en onder meer de verdubbeling van het aantal kaasmarkten draagt hier zeker aan bij. En dit is nog lang niet het einde. Landelijk trekt de toeristische markt nog meer aan en lokale ondernemers en organisaties in Gouda investeren in toeristisch aanbod. Internationaal groeit toerisme naar Nederland met name vanuit België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk, dit zijn ook de landen waar Gouda zijn focus op richt.

 

Elk jaar organiseert de VVV een ambassadeursdag die toegankelijk is voor iedereen die een publieksfunctie heeft in de stad (ondernemers, personeel winkels en instellingen, beleidsmakers, etc). Gedurende deze dag worden de ambassadeurs voorgelicht over de highlights van Gouda zodat zij hun ambassadeurschap goed kunnen invullen.

 

Evenementen

Evenementen houden de stad bruisend. Waar mogelijk worden initiatiefnemers van evenementen ondersteund.

 

In de winterperiode 2017/2018 zal in Gouda een kunstijsbaan rondom het oude stadhuis worden aangelegd. Dit is bijzonder in Nederland. De verwachting is hierdoor meer bezoekers aan te trekken en landelijke media aandacht te genereren. Een Gouds bedrijf is hoofdsponsor van de ijsbaan en de gemeente heeft hiervoor een subsidie verstrekt.

 

Voor het jaar 2018 is Gouda uitgeroepen tot Roze Stad. Tijdens het Roze Jaar ligt de nadruk op het zichtbaar maken van de rijkdom aan diversiteit die Gouda te bieden heeft en het vergroten van acceptatie van de LHBT-gemeenschap (lesbisch, homo, biseksueel, transgender) in de samenleving. Gouda is uitgeroepen tot Roze Stad mede vanwege de diversiteit in de stad, de goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers en culturele instellingen en de geschiedenis van Gouda als tolerante stad. De nadruk tijdens het Roze Jaar in Gouda ligt op diversiteit in de breedste zin van het woord en op zichtbaarheid, gelijkheid en educatie. Onderdelen van het Roze Jaar zijn een culturele week voorafgaand aan Roze Zaterdag en Roze Zaterdag op 23 juni 2018. Daarnaast wordt door het jaar heen een programma aangeboden in samenwerking met scholen en culturele instellingen en wordt aansluiting gezocht bij bestaande evenementen. Door het Roze Jaar krijgt Gouda een landelijk platform en kan zich promoten als stad met een rijkdom aan diversiteit. Promotie vindt zowel on- als offline plaats en wordt ondersteund door een campagne op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

 

De jaarlijks terugkerende evenementen zoals Gouda bij Kaarslicht, de Goudse Keramiekdagen, de eerder genoemde kaasmarkten, de Goudse Hofstedendagen en Houtmansplantsoenconcerten zorgen voor een toestroom van bezoekers uit binnen- en buitenland en houden de stad bruisend voor zowel toeristen als de Goudse inwoners. Dit geldt ook voor de feesten rond Koningsdag.

6. STADSMARKETING EN TOERISME
Projecten/activiteiten
6.1. Versterken thema kaas Ondersteunen ontwikkeling Cheese Experience
Uitbreiding en vernieuwing kaasmark
Verder ontwikkelen Cheese Valley als NBTC “Food and cuisine line”
6.2. Versterken zakelijk toerisme Bedrijven uit Gouda ambassadeur maken van Gouda / de binnenstad
Bedrijven attent maken op hotel-, congres- en vergaderfaciliteiten in de stad
6.3. Gouda 750 – Fonds 2022 Bewustzijn creëren onder ondernemers dat Gouda in 2022 750 jaar stadsrechten heeft
Ondernemers participeren in brede klankbordgroep Gouda 750
6.4. Versterken toeristisch aanbod Stimuleren samenwerking toeristische trekkers in de stad
6.5. Invulling Roze Jaar Invulling cultureel en educatief programma en promotionele activiteiten
Home