Ondernemers & Starters

Ondernemerschap en starters

Het stimuleren en ondersteunen van startende en groeiende bedrijven is van groot belang. Het wegvallen van activiteiten die de Kamer van Koophandel lokaal en in de regio uitvoerde heeft gezorgd voor een behoorlijke aderlating voor ondernemers. De startersdag en de regionale ondernemersprijs zijn in het kader van het actieprogramma economie 2014 en 2015 overgenomen door Gouda Onderneemt en gemeente Gouda. De organisatie van de regionale ondernemersprijs is een succes. De animo voor de startersavond en GROW (gericht op groeiende bedrijven) is in de afgelopen jaren terug gelopen. Hier past wellicht een alternatieve of regionale benadering. Daarnaast willen we bijvoorbeeld met Jonge Ondernemers Gouda onderzoeken welke kansen voor samenwerking er zijn.

 

De gemeente Gouda organiseert elk jaar een ondernemersborrel als netwerkmoment voor het lokale bedrijfsleven. De afgelopen twee jaar is deze gekoppeld aan 'Kom binnen bij bedrijven'. Dit zetten we voort.

5. ONDERNEMERSCHAP EN STARTERS
Projecten/activiteiten
5.1. Waarderen ondernemerschap Organiseren van de verkiezing regionale ondernemersprijs
Organiseren van de jaarlijkse ondernemersborrel (gekoppeld aan Kom binnen bij bedrijven)
5.2. Informatievoorziening starters en groeiers I.s.m. Jonge Ondernemers Gouda evalueren startersavond en GROW inclusief besluitvorming over voortzetting (al dan niet in gewijzigde vorm)

 

 

 

Home