Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het thema Duurzaamheid wordt invulling gegeven door een aparte stichting. Deze bundelt de belangen, ondersteunt aangesloten ondernemingen met hun duurzaamheidsdoelstellingen en initieert projecten ter verduurzaming van Gouda en Gouds ondernemerschap.

DPG

Sinds oktober 2015 is de Stichting Duurzaamheids Platform Gouda (DPG) actief als onderdeel van Gouda Onderneemt! Daarmee hebben ondernemers in Gouda en de regio hun eigen platform om collectieve duurzaamheidsinitiatieven bij ondernemingen en instanties te realiseren. Het platform is zowel bedoeld voor bedrijven die duurzaamheid in hun DNA hebben, als voor bedrijven die duurzame initiatieven en ontwikkeling nauwgezet willen volgen of samen willen opzetten. Er is veel mogelijk. Duurzaamheid en economie gaan steeds meer samen. Door een gezamenlijke aanpak kunnen we duurzaamheidskansen bij bedrijven versnellen.


Het DPG levert een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Gouda. Komend jaar wordt een eerste set van duurzame projecten opgepakt, onder deskundige begeleiding van partner TNO in samenwerking met Goudse bedrijven. Het gaat om projecten voor de korte én lange termijn die zelfstandig moeilijk tot stand komen, maar in een collectief kader makkelijker uit te voeren zijn. Hierdoor wordt enerzijds een hoger milieu- en financieel rendement bereikt en kan daarnaast ‘duurzaam denken en doen’ structureel onderdeel worden van de bedrijfsvoering.

 

Nieuwsbrieven DPG

klik hier voor de laatste nieuwsbrief van DPG.

 

Een greep uit de projecten:

  • Collectieve aanvraag van Zonne-energie projecten bij bedrijven met SDE+
  • Verslimming van energiesystemen & energiemanagement; energie (en kosten)besparing door beter inzicht
  • Ontwikkeling en uitrol van een MVO-dashboard op bedrijfsniveau, indien je lid wordt van DPG krijg je de scan gratis toegestuurd
  • Goudse energie aanpak: koppelen lokaal vraag en aanbod. Zorgen dat lokale kansen voor energiebesparing en duurzame energie ook zo veel mogelijk door lokale bedrijven worden ingevuld. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een gebiedsconvenant ten aanzien van energiebesparing en inzet op meer energiebesparing bij sportaccommodaties.
  • Aanpak voor verbeteren van de afwikkeling van afvalstromen en bevoorrading in de binnenstad van Gouda: gezamenlijk project met SOG en duurzaamheidsmakelaar Gouda Verder zal een aanpak worden voorbereid voor het verbeteren van de afwikkeling van afvalstromen en bevoorrading in de binnenstad van Gouda.

Bestuur DPG:

Teun Bokhoven (voorzitter),

Thijs de Neeve (secretaris)

Arjan van ’t Leven (penningmeester)

Nico Voogt (bestuurslid - niet op de foto).

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda is betrokken geweest bij de oprichting en faciliteert de projecten. Ook heeft een vertegenwoordiger van Gouda Onderneemt zitting in het bestuur.

Deelnemer van DPG worden

Een aantal ‘founding fathers’ die actief betrokken waren bij de oprichting van het DPG heeft zich inmiddels aangemeld als deelnemer. Het gaat onder meer om: Landis+Gyr, Stubbe, Voogt, Houtman Gouda, RT-M, Technolution, Zienergie, Stabilitas, Consolair, gemeente Gouda en Rabobank Gouwestreek.

 

Ook u kunt deelnemen in DPG

Eerst meer informatie? Stuur een e-mail naar info@dpg-gouda.nl.

 

Klik hier voor het inschrijfformulier

9. DUURZAAMHEID
Projecten/activiteiten
9.1. Afvalstromen Uitvoering project afvalstromen horeca binnenstad en mogelijk verbreden naar andere ondernemers op bedrijventerreinen
9.2. Stimuleren duurzaamheid bedrijventerreinen Stimuleren energiebesparing en opwekken energie op Goudse bedrijventerreinen
Verder ontwikkelen van een Smart Grid voor Goudse Poort
Uitvoeren van een MVO scan bij de (nieuwe) deelnemers van DPG.
9.3. Stimuleren regionale aanpak Onderzoeken oprichting regionaal Duurzaamheidsplatform DPX
Onderzoeken functionaliteit en haalbaarheid om aan te haken bij duurzaamheids- en innovatieprojecten binnen GHW!
Invulling geven aan Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES M-H)
9.4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen In onderling overleg verkennen van de mogelijkheden voor een lokale invulling van activiteiten gericht op sociaal ondernemen (o.a. Social Return on Investment, werkgelegenheid voor statushouders)
Uitdragen van “good practices”
Verkennen van de mogelijkheden om de prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) te introduceren

 

 

Deelnemers aan het Duurzaamheidsplatform Gouda

Deelnemers Duurzaamheid Platform Gouda

Home