Economische thema's

Samen met de gemeente wordt periodiek gewerkt aan een actieprogramma om de economie van Gouda te versterken. Voor de jaren 2018 - 2020 is een Economische Agenda gemaakt waarin 9 thema's centraal staan. Daarbij is de rode draad: "Kracht van de economie: samenwerken loont." Per thema zijn in de afgelopen jaren als gevolg van het eerder opgestelde Actieprogramma Economie in 2014 vele acties uitgevoerd. Deze hebben geresulteerd in een versterking van het ondernemersklimaat, hebben bijdragen geleverd aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de leegstand is voortvarend opgepakt, toerisme in de stad is toegenomen, innovatie is gestimuleerd met het Innovatieplatform en duurzaamheid is opgepakt door het speciaal opgerichte Duurzaamheidsplatform. Over de stand van zaken, de ambities en de geplande acties leest u per thema.

Hier vindt u de Economische Agenda 2018-2020 Hier vindt u een samenvatting

Home