Voornemen tot intrekken / weigeren van 3 horecavergunningen

vrijdag - 30 juli 2021

Op vrijdag 30 juli 2021 is bij 3 horecazaken een brief overhandigd, waarin de gemeente Gouda het voornemen kenbaar maakt om de vergunning te weigeren/in te trekken. De voornemens zijn alle drie gebaseerd op ingewonnen advies bij het Landelijk Bureau Bibob. Dit bureau adviseert overheden over de mate van gevaar van misbruik van vergunningen, bijvoorbeeld bij horecazaken of andere openbare inrichtingen.

 

Loco-burgemeester Van Vugt: “Gouda staat voor een veilige horeca, met bonafide ondernemers. We pakken misstanden dus aan.”

 

Aan één ondernemer is kenbaar gemaakt  dat de gemeente het voornemen heeft om de vergunning te weigeren naar aanleiding van de nieuwe vergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken. Deze mogelijke weigering is gebaseerd op het advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Voor een andere, reguliere, vergunningsaanvraag is door het LBB ook een negatief advies gegeven. Op basis daarvan is ook hier het voornemen de vergunning te weigeren. Dezelfde ondernemer heeft ook al een tweede bedrijf in Gouda. Daarvan is het voornemen kenbaar gemaakt om de vergunning, op basis van dit advies, in te trekken.

Voor alle aanzeggingen voor weigering, dan wel intrekking, geldt een zienswijzetermijn. Daarna wordt een definitief besluit genomen. Op dit moment zijn nog meer zaken in Gouda in onderzoek bij het LBB, voornamelijk naar aanleiding van de bij de laatste APV ingevoerde vergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken.

 

Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Het Landelijk bureau Bibob (LBB) is hierin hét expertisecentrum. Het bureau verzamelt informatie die is afkomstig van onder meer Politie, Justitie, Douane en Belastingdienst. Op basis van de informatie uit dat onderzoek wordt een advies gegeven.

 

Melden helpt

De gemeente Gouda pakt, samen met de politie en het Openbaar Ministerie, criminaliteit en in het bijzonder drugshandel, stevig aan. De gemeente en de politie controleren daarom extra op criminaliteit en overlast. Daarbij kunnen zij de hulp van  bewoners en ondernemers goed gebruiken. Heeft u vermoedens van criminele activiteiten? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever volledig anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. De informatie vanuit de anonieme meldingen zorgen ervoor dat de politie onderzoek kan doen naar de gemelde criminele activiteiten.

Home