Lokaal Retailbelang roept gemeente Gouda op om Verkeerscirculatieplan & Ambitie Gouda Winkelstad te integreren

woensdag - 14 april 2021
Lokaal Retailbelang roept gemeente Gouda op om Verkeerscirculatieplan &  Ambitie Gouda Winkelstad te integreren

Gemeente Gouda verwacht groei in inwoners en bezoekers. Het is goed dat zij werkt aan haar mobiliteit via haar verkeerscirculatieplan VCP.

 

Lokaal Retailbelang heeft op vraag van Gouda Onderneemt! en gebiedsverenigingen Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG), Ondernemersvereniging Van Hogendorpplein e.o. en Ondernemersvereniging Stationsgebied Gouda een zienswijze ingediend (bijgesloten) met de volgende 5 punten:

1. Geef meer aandacht aan Ambitie Gouda Winkelstad en haar regiofunctie

2. Maak economische effecten van maatregelen meetbaar. Monitor en evalueer effecten met als doel economische gevolgen maximaal te beperken.

3. Zorg voor integraal beleid winkelvisie en VCP

4. Geef uitdrukkelijk ondernemersvertegenwoordigers positie in het proces. Via Gouda Onderneemt! en de betrokken winkeliers- of gebiedsvereniging.

5. Geef helderheid over de regeling nadeelcompensatie voor ondernemers.

 

Wil je meer weten? Lees dan onze zienswijze of laat het ons weten via davidlansen@lokaalretailbelang.nl

Home