Veel belangstelling voor banenfestival

zaterdag - 2 november 2019
Veel belangstelling voor banenfestival

Wie vrijdag 1 november het Huis van de Stad in Gouda bezocht, trof een drukte van belang. Op de onderste drie etages vond het banenfestival plaats voor werkgevers en werkzoekenden, het grootste banenevent van de arbeidsmarktregio Midden-Holland.


Zo’n veertig werkgevers en uitzendbureaus zochten hier naar nieuwe medewerkers voor hun vacatures. 1250 werkzoekenden met een bijstandsuitkering of een werkloosheidsuitkering uit Gouda en omgeving boden zich aan. Dit leidde tot vele en leuke gesprekken en tot diverse oplossingen voor beide partijen. De eerste werkgevers en werkzoekenden hebben elkaar al gevonden.

Ondersteuning voor werkzoekenden en werkgevers
Werkzoekenden hebben veel gebruik gemaakt van de fotograaf om professionele profielfoto’s te laten maken. Ook deden ze een cv-check en namen deel aan workshops om je eigen unieke kwaliteiten en talenten te leren presenteren en een workshop begeleiding bij de gesprekken. Werkgevers kregen voorlichting van de gemeenten over financiële voordelen, ondersteuning op de werkplek en nazorg.


Samenwerking in de regio
Het banenfestival is een samenwerking tussen de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, UWV en SW-bedrijf Promen. Deze partijen hebben de werkgevers uitgenodigd en een voorselectie gemaakt van geschikte kandidaten, die ze vervolgens ook hebben voorbereid op de ontmoetingen met werkgevers. Het banenfestival heeft voor de gemeenteklanten een verplicht karakter.

Perspectief op Werk
Het banenfestival is onderdeel van Perspectief op Werk: Dit is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland samen met de ministeries van OCW en SZW. Hiermee willen ze regio’s stimuleren de kansen die de huidige krappe arbeidsmarkt biedt, benutten om vraag en aanbod van werk en werkzoekenden samen te brengen.

Home