Herinrichting Zuidelijk Stationsgebied van start

vrijdag - 18 oktober 2019
Herinrichting Zuidelijk Stationsgebied van start

De komende jaren wordt gewerkt aan de herinrichting van het zuidelijk stationsgebied door de gemeente Gouda, ProRail en NS. Afgelopen donderdag was daarvoor het feestelijke startmoment.

De verandering betreft onder andere de bouw van twee fietsenstallingen, een nieuw busstation, verbouwing en renovatie van het NS-station, meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer, verbreding van trottoirs, goede looproute naar de binnenstad en een groene en duurzame inrichting. Dit is mede mogelijk door financiële ondersteuning van de provincie Zuid-Holland.


Het Zuidelijk stationsgebied krijgt een metamorfose en wordt het visitekaartje van Gouda. De openbare ruimte wordt groener en duurzamer. De fietsen verdwijnen van het voorplein en krijgen ruimte in twee nieuwe fietsenstallingen, afgestemd op de verschillende fietsroutes van en naar het station. Samen met de bestaande kelderstalling is er ruimte voor in totaal 3150 fietsen. De stationshal wordt verbouwd en beter verbonden met het plein. Het NS-station krijgt een nieuwe opzet met meer comfort en overzicht voor de reiziger. Ook het busstation wordt geheel vernieuwd met meer voorzieningen en comfort voor de reizigers.


De buitenruimte tussen het Van Bergen IJzendoornpark en het Kleiwegplein wordt opnieuw ingericht met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Verder wordt het gebied autoluw gemaakt. Door de nieuwe bestrating en een mooie groene looproute naar de binnenstad is het zuidelijk stationsgebied de verbindende schakel tussen het stationsgebied en het historisch stadscentrum van Gouda.


Eerste werkzaamheden
Deze eerste werkzaamheden bestaan uit de aanleg van tijdelijke bushaltes voor de Goudse verzekeringen en voor het station. Dat betekent dat de taxistandplaatsen voor het station tijdelijk zijn verplaatst naar de Burgemeester Jamessingel, bij de bioscoop. De bebording in de stationstunnel is hiervoor aangepast. Voordat de nieuwe fietsenstallingen gebouwd kunnen worden, zijn aanpassingen nodig in het spoor. Deze aanpassingen worden gelijk uitgevoerd met geplande spoorwerkzaamheden in Gouda, van 25 tot en met 27 oktober 2019.

Home