Tekort aan personeel bij kwart van de bedrijven

vrijdag - 16 augustus 2019
Tekort aan personeel bij kwart van de bedrijven

Een kwart van de bedrijven komt in de problemen door een tekort aan arbeidskrachten. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK), het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Vooral ondernemers in de zakelijke dienstverlening zeggen aan het begin van het derde kwartaal dat ze hier last van hebben: daar is zelfs bij 35 procent een tekort. Ook bij de bedrijfstak vervoer en opslag is een groot tekort van 32 procent.

Ondernemers in informatie en communicatie, horeca en bouwnijverheid rapporteren eveneens een groot tekort. Bij de delfstoffenwinning wordt slechts 5 procent van de bedrijven belemmerd door te weinig mensen.

Toch verwacht 12 procent van de ondernemers het eigen personeelsbestand in het derde kwartaal uit te kunnen breiden. Vorig jaar was die verwachting met 18 procent nog hoger.


Ook is het ondernemersvertrouwen licht gedaald, naar 10,6 procent. In het tweede kwartaal was de score nog 1,4 procentpunt hoger. De stemmingsindicator wijst overigens nog wel op een positief vertrouwen van Nederlandse ondernemers, aldus CBS.

Ondernemers in de informatie en communicatie zijn het meest positief. Hier steeg het vertrouwen van 17,9 procent in het tweede kwartaal naar 25 procent in het derde. Hiervoor was de bouwsector elf kwartalen aaneengesloten het meest positief, maar hun score is nu licht gedaald naar 20,6 procent.

In de autohandel en -reparatie is het vertrouwen voor het derde kwartaal op rij negatief. Deze keer komt het uit op -12,7, terwijl het tweede kwartaal nog -5,3 werd behaald.

Home