Opmars internet-winkelen niet te stuiten

vrijdag - 8 maart 2019
Opmars internet-winkelen niet te stuiten

Inwoners van de Randstad gaven in 2018 gemiddeld veertien procent van hun uitgaven uit bij webwinkels. Dat blijkt uit het Randstad Koopstromenonderzoek 2018 van I&O Research en DTNP, waarvoor onder meer ruim vijftigduizend enquêtes zijn afgenomen. Twee jaar eerder lag het online aandeel nog op 11,5 procent.

Er blijft een groot verschil tussen de dagelijkse en niet-dagelijkse sector. Het online aandeel van dagelijkse boodschappen is in twee jaar tijd bijna verdubbeld van 1,6 naar 3,1 procent. Voor niet-dagelijkse producten zoals kleding en elektronica steeg de onlineverkoop van 20,6 naar 24,2 procent.


Volgens de onderzoekers lijken de resultaten er opnieuw niet op te wijzen dat de verdere groei van bestedingen bij webwinkels op korte termijn zal afnemen. Dat komt mede doordat jongere consumenten relatief vaker bij webwinkels kopen en door het demografisch opschuiven van generaties de groep ‘natuurlijke internetconsumenten’ steeds groter wordt. ‘Er kan dus vanuit worden gegaan dat de bestedingen bij webwinkels vooralsnog blijven toenemen en dat fysieke winkelgebieden de komende tijd met toenemende concurrentie te maken blijven houden’, staat te lezen in het rapport.


Net als twee jaar geleden hebben middelgrote centra (tien- tot veertigduizend vierkante meter) te maken met dalende bestedingen per vierkante meter winkelvloeroppervlakte. Nieuw is volgens de onderzoekers dat ook grotere centra een daling noteren. Zowel de centra tussen de veertig- en zestigduizend als zestig- en honderdduizend vierkante meter kampten met dalende bestedingen. De grote binnensteden van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht weten wel stand te houden, mede als gevolg van hun toeristische trekkracht.

Het rapport wijst erop dat geen enkel centrum de opmars van internet gespaard blijft. Daarbij wordt gewaarschuwd dat de afgelopen twee jaar sprake was van hoogconjunctuur en er toch meer centra onder druk zijn komen te staan. ‘Dit roept de vraag op hoe centra zich weten te houden in tijden van laagconjunctuur’.
Ook in Gouda, in vooral in de binnenstad, spelen deze zorgen. Om deze reden komen een aantal malen per jaar belangrijke 'stake-holders' in de binnenstad (winkeliers, vastgoed-beleggers, makelaars, vastgoed-eigenaren, culturele instellingen etc.) bijeen in een zogenoemde 'werkgroep binnenstad' om met elkaar te overleggen en te brainstormen hoe dergelijke problemen op creatieve wijze het hoofd te kunnen bieden. 

Home