Aandachtsgebieden:   

→Energietransitie en Klimaatadaptatie

→Logistiek

 

Energietransitie en Klimaatadaptatie

>35% benutting van het beschikbare oppervlak van bedrijfsdaken voor zon PV 

>Activeren MKB/bedrijfsleven om energie te besparen i.h.k. WMB-doel 80% per 2025 

>Gouwespoor als eerste gasloze bedrijventerrein voorbereiden 

>Inzetten van klimaat adaptieve maatregelen tegen hittestress op bedrijventerreinen

>Opzetten Living Lab binnen CIV Smart Technology gericht op energietransitie 

 

Logistiek

>Aansluiten Gouda bij regionale ambities voor een distributie hub

 

Home