De gemeente Gouda werkt met Gouda Onderneemt aan een aantrekkelijke stad met een levendige economie en een regionale centrumpositie, met gezonde werklocaties, modern innovatieve bedrijvigheid en vernieuwend (HBO) onderwijs. In de Economische Agenda spreken we acties af waarmee we in de komende jaren samen aan de slag gaan. 

 

Sinds 2014 trekken de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt samen op met de economische agenda van de stad Gouda. Daarmee wordt structureel samengewerkt aan de ontwikkeling van de economie van Gouda. Deze samenwerking tussen de gemeentelijke overheid en de ondernemerskoepel van het Goudse bedrijfsleven en onderwijs is in de laatste jaren geïntensiveerd met de inzet van een programmamanager op het economische actieprogramma.

Vanuit een solide samenwerking bundelen we de krachten voor een sterker Gouda!

 

Het actieprogramma is samengevat in drie hoofdopgaven met doelstellingen.

 

U kunt de volledige Economische Agenda Gouda 2021-2024 hier downloaden

 

De ruimte in Gouda is beperkt. Daarom zetten we in op slim ruimtegrbruik en vernieuwing van bedrijventerreinen, maar ook geoede samenwerking in de binnenstad en in de regio. Daarnaast werken we aan het stimuleren, ondersteunen en informeren van ondernemers voor een veilig en innovatief ondernemersklimaat.

 

We werken onder andere aan:

  • het verplaatsen van winkels aan de Goudkade naar de Goudse Poort en/of binnenstad
  • het verbeteren van mogelijkheden voor jonge ondernemers en startups
  • regionale samenwerking en regionale innovatie in Midden-Holland

meer informatie over de onderwerpen en plannen voor de invulling van hoofdopgave 1

 

Samen met het bedrijfsleven werken we aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We gaan aan de slagn om innovatie in de regio te koppelen aan hoger onderwijs in de Campus Gouda. We verduurzamen en werken aan klimaatadaptieve bedrijventerreinen. De binnestad wordt in 2025 emissie-vrij, dus bereiden we ons voor op duurzame mobiliteit.

 

De maatschappelijke uitdagingen waar wij in deze agenda aandacht voor hebben zijn:

  • de energietransitie en klimaatadaptatie
  • zorgtechnologie en bodemdaling
  • mobiliteit en stadslogistiek

meer informatie over de onderwerpen en plannen voor de invulling van hoofdopgave 2

 

Een leven lang leren: belangrijk voor de huidige en toekomstige medewerker. Dit vraagt ook iets van hoe we kijken naar onderwijs en opleidingen. Door onderwijs, overheid en het bedrijsleven te verbinden ontwikkelen we de huidige en toekomstige arbeidsmarkt verder, bijvoorbeeld met de Techniekwerkplaats, Gouda Werkt en aandacht voor de doorlopende leerlijnen in de maakindustie en bouw.

 

We zoeken onder andere de verbinding op:

  • ontwikkeling van doorlopende leerlijnen in het ICT en techniekonderwijs
  • stimuleren van hybride onderwijsvormen
  • begeleiding naar werk en van werk naar werk

meer informatie over de onderwerpen en plannen voor de invulling van hoofdopgave 3

Home