Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

vrijdag - 23 april 2021
Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

bron: Rijksoverheid - Update: 23 april 2021

 

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Hebt u al bijzonder uitstel van betaling? Dan kunt u ons vragen het te verlengen. Ook dit kan tot en met 30 juni 2021.

De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel krijgt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

 

Wat is uw situatie?

Kies hieronder de situatie die voor u van toepassing is.

 

Bijzonder uitstel aanvragen of verlengen

Maak uw keuze:

 

Vraagt u verlenging aan voor een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een maatschap?

Dan geldt dat verzoek om verlenging alleen voor de aanslagen van de v.o.f. of maatschap. U geeft in dat geval het RSIN van de v.o.f. of maatschap door.

Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling verlengen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet van de vennoten of maten? Dan doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat. U geeft iedere keer het BSN van de vennoot of maat door.

Wilt u bijzonder uitstel van betaling verlengen voor de aanslagen van rechtspersonen die samen een v.o.f. drijven? Dan doet u een apart verzoek voor iedere rechtspersoon. U geeft iedere keer het RSIN van de rechtspersoon door.

 

RSIN of BSN

Hebt u zich als eenmanszaak of zzp'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw BSN (burgerservicenummer). Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

  

Naheffingsaanslagen

Tijdens uw bijzonder uitstel van betaling krijgt u toch naheffingsaanslagen voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt. Wij sturen ze zodat u een overzicht hebt van de belastingschuld die u na het einde van uw bijzonder uitstel moet gaan aflossen. Deze naheffingsaanslagen (plus eventuele betalingsverzuimboetes) hoeft u níet te betalen. U hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

 

Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot en met 30 juni 2021

 

Melding betalingsonmacht

Geldt voor u het volgende?

  • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd.
  • U deed dit als, of namens, een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
  • Uw onderneming kon de loonheffingen, omzetbelasting, kansspelbelasting, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, binnenlandse accijnzen of verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken niet betalen.

Dan zien wij uw verzoek om bijzonder uitstel van betaling tot 30 juni 2021 als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020.

 

Let op!

Bovenstaande geldt alleen voor de belastingmiddelen. Gaat het over melding betalingsonmacht voor pensioenpremies, neem dan contact op met het pensioenfonds.

 

Verklaring betalingsgedrag

Hebt u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen? En hebt u ook een verklaring over uw betalingsgedrag aangevraagd?

Wanneer u in deze situatie als onderaannemer een verklaring betalingsgedrag hebt aangevraagd, geven wij een zogeheten schone verklaring af voor de nageheven loonheffingen.

Wanneer u in deze situatie als uitlener een verklaring betalingsgedrag hebt aangevraagd, geven wij een zogeheten schone verklaring af voor de nageheven loonheffingen en/of btw.

Het bijzonder uitstel van betaling loopt 1 juli 2021 af. Na die datum krijgt u een brief van ons waarin wij u een betalingsregeling aanbieden. De belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling, kunt u aflossen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024. Als u zich vanaf 1 oktober 2021 aan deze betalingsregeling houdt, kunt u ook na deze datum een schone verklaring over uw betalingsgedrag aanvragen.

Home