Tegemoetkoming vaste lasten

dinsdag - 30 juni 2020
Tegemoetkoming vaste lasten

Bron en foto: MKB servicedesk
 

U kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Uit de TOGS ontvingen bedrijven uit getroffen sectoren een vast bedrag van €4.000 om hun verlies aan omzet te compenseren. Voor een aantal bedrijven was dit een groot bedrag, maar voor veel bedrijven niet voldoende om hun vaste lasten te compenseren. Vanaf 30 juni kun je de TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, aanvragen. Hoe doe je dat en wat zijn de voorwaarden?

 

Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket steunmaatregelen aan. Belangrijke maatregelen hieruit zijn de tegemoetkoming in personeelskosten (NOW), de tegemoetkoming van €4000 voor getroffen sectoren (TOGS), de inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers (TOZO) en Belastingmaatregelen. Deze worden nu verlengd en uitgebreid. Zo is de nieuwe maatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aangekondigd. 

 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

De TOGS (eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor getroffen sectoren) was voor sommige bedrijven een groot bedrag, maar voor veel bedrijven niet genoeg om hun vaste lasten te dekken. Bij de nieuwe variant, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, hangt de hoogte van de tegemoetkoming af van drie factoren. 

 • De omvang van je bedrijf (aantal medewerkers)

 • De hoogte van je vaste kosten

 • De hoogte van je omzetverlies

 

De tegemoetkoming is belastingvrij en is minimaal € 1.000 maximaal € 50.000 voor de maanden juni, juli, september en augustus. Er wordt maximaal 50% van je vaste lasten gecompenseerd. Je kunt de regeling eenmalig aanvragen tot en met 30 oktober 2020.

 

De voorwaarden van de TVL

Je bedrijf komt in aanmerking als je aan onderstaande voorwaarden voldoet. 

 • Je bedrijf valt in een van de getroffen sectoren. Dit zijn dezelfde sectoren als in de TOGS-regeling. 

 • Je bedrijf moet voor 15 maart 2020 zijn ingeschreven bij de KvK met een van de vastgestelde SBI-codes

 • Je omzetverlies door corona is minimaal 30% in de maanden juni t/m september 2020. Voor omzet geldt: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

 • De hoogte van de vaste lasten minimaal 4.000 euro in de gehele periode juni t/m september. Onder vaste lasten valt: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen. Je loonkosten en andere variabele kosten horen hier dus niet bij. 

 • Je bedrijf valt onder het midden- en kleinbedrijf. Dit kun je vaststellen met de mkb-toets: je bedrijf heeft maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, en/of een jaarbalans van maximaal € 43 miljoen. 

 • Je bedrijf was op 31 december 2019 financieel gezond, oftewel je had geen faillissement of uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. 

 • Je hebt (na deze tegemoetkoming) niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun ontvangen. 

 • Je bedrijf is gevestigd in Nederland en met minstens één vestiging buiten je woonadres. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op. 

Bekijk de voorwaarden en eventuele uitzonderingen goed voor je de aanvraag doet. 

 

De TVL Aanvragen 

Je kunt de tegemoetkoming aanvragen vanaf dinsdag 30 juni 2020 om 12.00 uur via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op rvo.nl/tvl. Dit is mogelijk tot en met 30 oktober 2020. Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Houd ook je KvK-nummer, bankrekening en btw-aangiften (als je omzetbelasting betaalt) of jaarrekening (als je geen omzetbelasting betaalt) bij de hand. Je hoort binnen 8 weken of de aanvraag wordt goedgekeurd. 

Home