Terugkijken webinar NOW-verlenging & reorganisatie

donderdag - 28 mei 2020
Terugkijken webinar NOW-verlenging & reorganisatie

Op 25 mei organiseerde La Gro Geelkerken een webinar over NOW-verlenging & reorganisatie, U kunt de opname van dit webinar en de presentatie terugkijken.

 

Downloaden presentatie en opname webinar

Via onderstaande button kunt u de PowerPoint-presentatie downloaden of de webinar in zijn geheel terugkijken.

 

 

Aanpassingen in de regeling

Inmiddels volgt uit diverse nieuwsberichten dat de regering de NOW 2.0 regeling zoals die tijdens het webinar is besproken toch nog wil aanpassen om in de beide Kamers een grotere meerderheid te krijgen. Zo zou de nieuwe NOW-regeling voor 4 maanden moeten gaan gelden in plaats van voor 3 en dus tot 1 oktober 2020.
 
Tegelijk is het voorstel om bij ontslagrondes die onder de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) vallen werkgevers een extra sanctie op te leggen van 5% van de gehele NOW-subsidie indien tav die ontslagronde geen overeenstemming met de bonden is bereikt. Onduidelijk is nog of die 5% als extra korting geldt op de te verkrijgen subsidie (wat wij verwachten) of als een boete (zoals in de persberichten is vermeld). Voor kleinere ontslagronden (minder dan 20 werknemers) zou die sanctie niet gaan gelden.

 

Subsidie als omzet

Tijdens het webinar kwam al aan de orde of de verkregen NOW 1.0 en NOW 2.0 subsidie als omzet geldt. Uit de kamerstukken lijkt te volgen dat dat het geval is en dat dat ook geldt voor andere corona-subsidies die werkgevers krijgen. Een en ander is nog niet in de wettekst van de NOW 1.0 opgenomen en het is de vraag in hoeverre dit element in de wettekst voor de NOW 2.0 terugkeert, maar de inzet van de regering moge helder zijn: de verkregen (NOW) corona subsidies zijn aan te merken als omzet. Mogelijk zal in de nadere uitwerking voor de vaststelling van de subsidie hieraan nog nadere aandacht worden besteed.

 

Accountantsverklaring

Ook zal snel duidelijk worden of alleen een accountantsverklaring nodig is als per NOW periode meer dan € 100.000,-- voorschot is ontvangen of dat dat bedrag als totaal geldt(voor de gecombineerde NOW-perioden). Met de beoogde verlenging van de NOW 2.0 tot 1 oktober 2020 en de extra consequenties bij een WMCO-ontslagronde (gaat de accountant straks ook controleren of van een dergelijke ontslagronde sprake was?) wordt het antwoord op deze vragen van (nog) groter gewicht.
 
Zo blijven er helaas nog de nodige vragen over. Zodra de definitieve tekst van de NOW 2.0 regeling bekend is zullen wij nagaan of een extra webinar verstandig/nodig is, of dat we kunnen volstaan met nieuwe artikelen (via onze website).
 

Home