TOZO: Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente

maandag - 18 mei 2020
TOZO: Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente

Goudse ondernemers konden in het tijdvak tussen 18 maart en 3 april 2020 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam een spoedaanvraag doen onder de ‘versoepelde’ voorwaarden van de Bbz, en van 3 tot en met 8 april 2020 de Tozo aanvragen. Vanaf 25 maart 2020 bood de gemeente Gouda een broodnoodregeling (voorschot op de Tozo binnen 1 week op de rekening). Sinds 9 april 2020 handelt de gemeente Gouda op verzoek van het RBZ (dat binnen zeer korte tijd werd geconfronteerd met meer dan 20.000 aanvragen) zelf de Tozo-aanvragen af.  Om alle aanvragen zo snel als mogelijk af te handelen zijn 8-10 medewerkers vrijgemaakt.

Meteen is aan RBZ verzocht de Goudse aanvragen door te sturen naar Gouda. De betreffende ondernemers zijn via o.a. mail benaderd om hen te informeren over de loketwijziging en over de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen  De eerder bij RBZ ingediende aanvragen zijn deels later dan verwacht op 11 mei overgedragen aan de gemeente Gouda.


Cijfers

Op 14 mei 2020 zijn ruim 1.000 aanvragen Tozo ingediend. Meer dan 750 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Van de afgehandelde aanvragen is ca 90% toegekend. Voornaamste redenen om een aanvraag niet toe te kennen zijn: de ondernemer heeft een dubbele aanvraag ingediend, beide echtelieden hebben aangevraagd terwijl maar één persoon Tozo kan ontvangen en het hebben van inkomsten boven bijstandsniveau.

Aan ondernemers is tot nu toe ruim € 2 miljoen aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 170 keer een beroep gedaan op de broodnoodmaatregel. De regeling kan nog ruim twee weken worden aangevraagd, tot en met 31 mei 2020.

Home