De 12 provincies vragen minister Keijzer om hulp voor toerisme- en recreatiesector

maandag - 6 april 2020
De 12 provincies vragen minister Keijzer om hulp voor toerisme- en recreatiesector

In een brief aan de minister hebben de 12 provincies vereningt in het IPO aandacht gevraagd voor de gevolgen van de Coronaproblematiek voor de toerisme- en recreatiesector.

 

De toerisme- en recreatiesector wordt door de noodzakelijke maatregelen die het kabinet treft om het corona-virus in te dammen hard getroffen. Nu ook het kabinet aangeeft dat de maatregelen over de meivakantie heengetrokken worden zien ondernemers hun omzetten verdampen. Hoewel zeer noodzakelijk voor het bestrijden van het virus komen bedrijven en vele banen daarmee op het spel te staan.

 

In deze brief wordt gevraagd de SBI-codes voor de vrijetijdssector toe te voegen aan de TGOS regeling. Daarnaast pleit men voor het inrichten een landelijk garantiefonds om garantie/borstelling te geven aan de vouchers die bij voorkeur aan consumenten uitgegeven worden bij annuleringen, in plaats van terugbetaling, om zo de liquiditeitspositie van de ondernemers te bewaren. 

 

Ook wordt "gezien de ernst van de gevolgen van COVID-19 voor de toeristische sector en het belang van goede maatregelen, snelle acties en vooral goede afstemming tussen overheden en de betrokken sectoren" gevraagd om de inrichting van een Taskforce.

 

De brief lezen?

 

Home