Uitstel betaling belastingaanslag i.v.m. Corona voor bedrijven en ZZP’ers

dinsdag - 31 maart 2020
Uitstel betaling belastingaanslag i.v.m. Corona voor bedrijven en ZZP’ers

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers.

Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers.

Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020 voor de in 2020 door de BSGR opgelegde belastingaanslagen.

Verzoek indienen

Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via ons contactformulier en kies dan bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u in uw verzoek in ieder geval:

  • de naam van uw bedrijf; en
  • uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet) te vermelden.

Let op: mogelijk kruist uw verzoek met een betalingsherinnering, deze laatste kunt u dan als niet verzonden beschouwen.

Toeristenbelasting

De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus opgelegd.

    

Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers

Meer informatie over de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers vindt u op de website van de VNG. Klik hier om direct naar de juiste pagina te gaan.

Samenloop incasseren 1e incassotermijn belastingaanslag lokale heffingen en verzoek om uitstel van betaling

Zoals gebruikelijk moet er ca. een week voorafgaand aan het daadwerkelijk incasseren van de automatische incassotermijnen hiertoe opdracht worden verstrekt aan de bank. De BSGR heeft sinds afgelopen weekend van vele ondernemers verzoeken tot uitstel van betaling ontvangen. Deze worden nu verwerkt. Helaas was het niet mogelijk om al deze verzoeken te verwerken voordat de afschrijving van de automatische incasso plaatsvond.

Heeft u een verzoek tot uitstel ingediend en is er van uw rekening toch een termijn via de automatische incasso geïncasseerd, dan kunt u contact opnemen met de BSGR.

Home