Wel of nog niet uitbetalen vakantiegeld?

maandag - 30 maart 2020
Wel of nog niet uitbetalen vakantiegeld?

Als door het Corona-virus uw omzet geheel of gedeeltelijk is gestagneerd, heeft dit direct invloed op uw liquiditeit. Hoewel de overheid diverse maatregelen heeft toegezegd om werkgevers tegemoet te komen, is onduidelijk hoe lang het duurt voordat u de financiële tegemoetkoming daadwerkelijk ontvangt. Het kan daarom voor u als werkgever zinvol zijn om uw lasten te spreiden en uw vakantiegeld (officieel heet dit vakantiebijslag) in termijnen of later dit jaar te betalen, maar mag dat zomaar?

Het antwoord op die vraag is nee, dat mag niet zomaar. In de arbeidsovereenkomst of cao is doorgaans  opgenomen dat een werknemer tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar vakantiegeld opbouwt en dat deze wordt uitbetaald in mei. Vakantiegeld is onderdeel van het loon. Betaalt u het vakantiegeld niet of te laat uit, dan kan uw werknemer een loonvordering instellen en een wettelijke verhoging eisen van maximaal 50 procent. Een rechter kan deze verhoging wel matigen.

Wat kunt u wel doen? 

U kunt schriftelijk met uw werknemer overeenkomen dat het vakantiegeld in termijnen of op een latere datum wordt betaald. Maar, sommige werknemers zullen daar niet zomaar toe bereid zijn. Een goede uitleg waarom u dit van uw werknemers vraagt is daarom belangrijk. Leg open en transparant uit welke invloed het Corona-virus op uw bedrijfsvoering heeft en geef aan welke periode u verwacht te moeten overbruggen. Daarbij kunt u aangeven dat u een beroep zal doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een speciale regeling die de overheid in het leven heeft geroepen om ondernemers tegemoet te komen in de loonkosten als zij omzetverlies hebben wegens het Corona-virus. Echter is nu nog niet duidelijk wanneer de overheid de loonkostensubsidie daadwerkelijk zal uitkeren.

U kunt dus afspraken maken met uw personeel om het vakantiegeld bijvoorbeeld in termijnen te betalen, of binnen een maand nadat u de loonkostensubsidie op grond van de NOW hebt ontvangen of in termijnen vanaf het moment dat u de loonkostensubsidie heeft ontvangen. 

Houd in gedachten dat niet alleen u, maar ook uw werknemers belang hebben bij de continuïteit van uw onderneming. Zo behouden zij immers hun baan. U kunt daarom ook aangeven wat de gevolgen zijn voor uw onderneming als zij in mei de volledige betaling van hun vakantiegeld eisen. In het ergste geval gaat uw bedrijf failliet en dan zijn uw werknemers hun baan kwijt. En daar is niemand bij gebaat.

Heeft u vragen? Bel of mail ons dan gerust via 0182-541 444 of info@bosvaneck.nl.

     

Bos Van Eck Advocaten Mediators
Wachtelstraat 52
2802 EV Gouda

www.bosvaneckadvocaten.nl

Home