GEANNULEERD - Kennissessie - Arbeidsongeschiktheid, ontslag en indienstname van oudere werknemers

dinsdag - 7 april 2020
GEANNULEERD - Kennissessie - Arbeidsongeschiktheid, ontslag en indienstname van oudere werknemers

 

Datum:

Dinsdag 7 april 2020

Locatie:

Bos Van Eck Advocaten, Wachtelstraat 52, (2802 EV) Gouda

 

UITNODIGING

Door de verhoging van de AOW-leeftijd werken mensen steeds langer door. Helaas verloopt dat niet altijd soepel en valt een deel van de werkende ouderen uit in verband met ziekte. Sommige werkgevers voorkomen dit liever en maken afspraken over een beëindiging van het dienstverband. Omgekeerd zijn er ook werkgevers die handjes tekort komen en graag AOW-gerechtigden in dienst nemen. Tijdens onze kennissessie op 7 april bespreken wij met u hoe u met dit soort kwesties om kunt gaan. Daarnaast geven wij u praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt. Daarbij besteden wij uiteraard ook aandacht aan zieke werknemers in het algemeen. Ook wanneer u dus niet direct te maken heeft met oudere werknemers wordt het een waardevolle bijeenkomst.

    

Vragen waar wij aandacht aan zullen besteden zijn onder meer:

  • Moet u een ziekmelding altijd accepteren?
  • Welke re-integratieverplichtingen heeft een werkgever?
  • Wanneer kunt u een zieke werknemer ontslaan?
  • Onder welke voorwaarden is compensatie van de transitievergoeding mogelijk?
  • Mag u een oudere werknemer een vergoeding betalen zodat hij eerder met pensioen kan gaan?
    Hoe voorkomt u dat u over zo’n ontslagvergoeding een eindheffing van 52% betaalt aan de belastingdienst?
  • Heeft u een AOW-gerechtigde werknemer in dienst? Waarin verschillen uw rechten en plichten ten opzichte van deze werknemer dan in vergelijking tot zijn jongere collega´s?

Zijn er andere vragen die u graag behandeld wilt zien? Laat het ons weten!

    

Programma

14:45 uur inloop

15:00 uur start kennissessie

17:00 uur netwerkborrel

    

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar: info@bosvaneck.nl

Voor de kennissessie geldt een maximum van 35 deelnemers, zodat er alle tijd is om uw vragen te beantwoorden.
Let op: vol is vol.

Home