Kennissessies arbeidsrecht - WAB en highlights rechtspraak 2019

donderdag - 7 november 2019
Kennissessies arbeidsrecht - WAB en highlights rechtspraak 2019

La Gro Geelkerken nodigt u uit.

Denk vooruit

Per 1 januari wordt de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) van kracht. Deze wet verandert grote aspecten van het arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht. Tijdens de kennissessie praten wij u bij over de ins en outs van deze belangrijke wet en focussen we op kansen voor werkgevers. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de meest in het oog springende ontwikkelingen in de rechtspraak in 2019. U bent in één middag bijgepraat!.

Programma

15:00 uur Inloop met koffie en thee
15:15 uur Presentatie over WAB en belangrijkste rechtspraak in het arbeidsrecht
17:00 uur Netwerkborrel

 

Aanmelden voor deze kennissessie?

 

Naast de bijeenkomst op 7 november in Gouda organiseert LGGA ook op andere data en andere locaties deze kennissessie. Meer informatie hierover vindt u op de website van LGGA

Home