Algemene Ledenvergadering Gouda Onderneemt

woensdag - 16 mei 2018
Algemene Ledenvergadering Gouda Onderneemt

Hierbij nodigen wij de leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het wordt een bijzondere bijeenkomst op 16 mei. Naast de gebruikelijk elementen zoals de jaarrekening, kascontrole en bestuurswisselingen, staan we stil bij de activiteiten, successen en uitdagingen die Gouda Onderneemt het afgelopen jaar meemaakte.

 

Inloop: 15.30 uur 

Start ALV: 16.00 uur

Borrel: 18.00 uur

 

Locatie: Cinema Gouda - Burgemeester Jamessingel 25

 

Vergaderstukken worden 2 weken van te voren opgegestuurd. 

Home