'Nieuwe leden werven eenvoudiger dan je denkt!', aldus Jan van Setten

donderdag - 17 mei 2018
'Nieuwe leden werven eenvoudiger dan je denkt!', aldus Jan van Setten

“Nieuwe leden krijgen is eenvoudiger dan je denkt”, Jan van Setten daagt Gouda Onderneemt uit.

 

Afgelopen woensdagmiddag 16 mei hield Gouda Onderneemt haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dit jaar werd deze bijeenkomst gehouden bij Cinema Gouda. Traditioneel volgt op de vergadering een topspreker. Dit jaar was Jan van Setten te gast. Hij daagde de aanwezige leden uit om het komend jaar ieder één lid aan te brengen. ‘Een eenvoudige actie, maar met groot resultaat voor het ledenbestand!’, aldus Van Setten.

De leden van Gouda Onderneemt kregen van Jan van Setten een lesje eenvoud en enthousiasme. Voor commerciële contacten, voor het managen van jezelf, je medewerkers en eigenlijk voor het hele leven.

 

Activiteiten Gouda Onderneemt

Tijdens de vergadering werden de jaarstukken en de begroting behandeld, maar ook werd stilgestaan bij de vele activiteiten van Gouda Onderneemt. Waarvan de lobby tegen de HOM en de lobby voor het behoud van de toerit A12 er slechts twee zijn. Voorzitter Nico Voogt somde een lijstje op met alle activiteiten die inmiddels niet meer op 1 A4 zijn samen te vatten.

 

Programma manager Economische Agenda 2018-2020

In januari werd samen met de gemeente Gouda een nieuw economisch actieprogramma vastgesteld: de Economische Agenda 2018-2020. In de vergadering werd het voorstel geaccordeerd voor een zeer forse investering door Gouda Onderneemt daar in voor de komende 3 jaar. Samen met de gemeente Gouda wordt een programma manager aangetrokken die de uitvoering van de Economische Agenda 2018-2020 gaat organiseren.

 

Samenstelling bestuur

Tevens werden twee bestuurswijzigingen behandeld. Marianne Gardien werd in het bestuur van Gouda Onderneemt gekozen ten behoeve van Detailhandel en Horeca in Gouda. Gerard van Erk, de oud-voorzitter van de SOG, werd gekozen tot secretaris in het bestuur van Gouda Onderneemt. Met algemene stemmen werd Nico Voogt wederom tot voorzitter benoemd.

 

Coalitievorming

Tijdens de vergadering werd ook de wens uitgesproken dat de onderhandelende partijen in de gemeenteraad van Gouda snel tot resultaat komen. Veel acties die relevant zijn voor de economisch ontwikkeling van de stad liggen stil sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart, in afwachting van een nieuwe coalitie met een coalitieakkoord. De economie verandert snel en verdient intensieve aandacht van het stadsbestuur, onder andere om de opgestelde en in januari door alle partijen ondertekende Economische Agenda 2018-2020 uit te voeren.

 

ALV Gouda Onderneemt bij Cinema Gouda

De drukbezochte ALV van Gouda Onderneemt in Cinema Gouda

Home