Gouda voor en door ondernemers

woensdag - 15 maart 2023
Gouda voor en door ondernemers

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de gemeente en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en leveren hun bijdrage aan talloze lokale initiatieven. Samen met het bedrijfsleven werkt de gemeente Gouda aan een aantrekkelijke stad voor ondernemers. In 2021 werd de 4e Economische Agenda vastgesteld. Gouda Onderneemt en de gemeente zetten zich samen in voor een vitale Goudse economie en een goed vestigingsklimaat. Als lid van Gouda Onderneemt draag je hieraan bij.

Lees het artikel in Kontakt via deze link

Home