Reactie op Noodmaatregel Kademuren Lage- en Hoge Gouwe

donderdag - 23 februari 2023
Reactie op Noodmaatregel Kademuren Lage- en Hoge Gouwe

Op 16 februari jl. kondigde de gemeente Gouda noodmaatregelen aan, omdat uit onderzoek in 2022 gebleken was dat er schade is aan de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe en er om die reden 28 parkeervakken niet meer als zodaning gebruikt mogen worden. De parkeervakken zullen, ieder ieder geval tot na reparatie in 2025, aangepast worden naar groenstroken of op verzoek naar fietsparkeervakken of zitplekken. 

 

Gouda Onderneemt en SBG hebben gezamenlijk een reactie gestuurd aan het college van B en W waarin gevraagd wordt hoe de compensatie van de nu vervallen parkeerruimte geregeld is en bezwaar wordt gemaakt tegen het nu via een noodmaatregel doorvoeren van een onderwerp dat deel is van de lopende participatietrajecten en in voorbereiding is op besluitvorming in de gemeenteraad. Een reactie op dit schrijven is nog niet ontvangen.

 

Via deze link kunt u de brief downloaden.

 

 

Home