In gesprek met de ODMH

donderdag - 2 februari 2023
In gesprek met de ODMH

Af en toe komen er  berichten voorbij dat ondernemers tegen problemen aanlopen in de afstemming met de ODMH, veelal is de communicatie het knelpunt. Goed dus om het gesprek aan te gaan.

 

ODMH voorzitter Thierry van Vugt en directeur André Mutter sloten aan bij een bestuursvergadering van Gouda Onderneemt. Tijdens het gesprek werden diverse ervaringen en geluiden besproken en hoe de communicatie met aanvragers verbeterd zou kunnen worden.

 

Uitgangspunt van de ODMH is service verlenen, waarbij veilige en gezonde samenleving uitgangspunt is, maar zij kunnen niet de rol van adviesbureau vervullen.

Er werden gezamenlijk een aantal ideeën gevormd die kunnen helpen meer duidelijkheid te geven over het verloop van het proces, de kosten, de status van de aanvragen en zorgen voor een betere toelichting op de beoordeling.

 

Vanuit de ODMH is de oproep gedaan om problemen bij hen te melden en zo aan de hand van voorbeeldcasussen gezamenlijk problemen in het traject te signaleren en op te lossen. Dus loopt u vast, laat het ons weten!

Home