We gaan volle kracht vooruit!

donderdag - 22 december 2022
We gaan volle kracht vooruit!

Na het vertrek van voorzitter Nico Voogt en bestuurslid Gerard van Erk in mei van dit jaar heeft het bestuur de rolverdeling geëvalueerd en gekozen hoe deze naar de toekomst vorm te geven. Met de keuze voor Lisette Hogenelst als nieuwe voorzitter, Gerard van Nieuwpoort als vicevoorzitter, het toevoegen van Frank Rossel aan het bestuur en de rolwijziging naar directeur van Jan Willem van der Wolf is gekozen voor een toekomstbestendige organisatie waarin alle bestuursleden vanuit hun eigen expertise en portefeuille elkaar versterken.

 

Lisette: “Ik kijk er naar uit aan de slag te gaan waarbij het behouden en uitbouwen van belangrijke pijlers uitgangspunt is. Ik ben dan ook heel blij dat ik daar tijdens de ALV op 15 december jl. mandaat voor heb gekregen. De uitvoering van de economische agenda, die in samenwerking met de gemeente Gouda is opgesteld, is de basis. Ook wordt doorgebouwd aan de goede samenwerking binnen de regio. Daarnaast vind ik het belangrijk jonge ondernemers te betrekken. Veel thema’s hebben ook betrekking op de lange termijn, het is dus belangrijk dat ook jongere ondernemers daarover meepraten.”

 

Jan Willem vult aan “Voor jongere ondernemers die nog volop in de opbouw van hun bedrijf zitten voelt belangenbehartiging misschien als “ver van mijn bed” en voor  ondernemers is het niet altijd heel concreet.

 

'Terugkijkend zie je pas wat er de afgelopen jaren allemaal bereikt is.'

 

Succesverhalen zijn bijvoorbeeld met Campus Gouda [red. wethouder van Vugt verteld hier elders in dit magazine meer over], Gouda Werkt, het bereikbaar houden van Gouda en het technisch onderwijs waarbij we samenwerken om het te kort aan technisch personeel terug te dringen. Er wordt gewerkt aan duurzaamheidsopgaven en we hebben op heel veel thema’s goede afstemming met de regio, waarmee we onder meer ook gezamenlijk de Ondernemersprijs Midden-Holland organiseren.”

 

“Weten wat er speelt bij ondernemers is heel belangrijk om onze rol goed te kunnen vervullen. “ volgens Lisette.

 

 

'We horen het graag van ondernemers als er zaken zijn die het ondernemen of het doorontwikkelen in de weg zitten.'

 

“We wilden graag weer een voorzitter die zelf ook actief ondernemer is, maar met de tijdsinvestering die hiervoor nodig is, vraagt het best veel van iemand. “ zegt Jan Willem “Met de nieuwe opzet van het organisatie hebben we Lisette gelukkig kunnen overtuigen om haar kennis en ervaring in te zetten voor een sterker en vitaler ondernemend Gouda.”

 

“Ik moest er wel even over nadenken, maar heb er alle vertrouwen in dat het met deze betrokken groep een mooie samenwerking wordt” besluit Lisette.

 

Contact met het bestuur van Gouda Onderneemt? Mail ons via info@gouda-onderneemt.nl

 

 

 

Home