Nú open voor aanvragen: Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

maandag - 1 augustus 2022
Nú open voor aanvragen: Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

 

U kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand, een zonnepaneelsysteem op een dak of een systeem voor het afvangen van CO2  in de glastuinbouw. Voor kleinere projecten zijn er andere regelingen. Bekijk alle regelingen op de subsidie- en financieringswijzer

 

De SDE++ 2022 is nu geopend. U kunt uw aanvraag indienen tot donderdag 6 oktober, 17:00 uur. Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar. De Rijksoverheid kan geen subsidie aanvragen. 

  

Meer info en subsidieaanvragen (hier vindt u ook de video waar de afbeelding hierboven naar verwijst)

 

 

Home