Nieuw college geïnstalleerd

donderdag - 30 juni 2022
Nieuw college geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zijn de nieuwe wethouders door de gemeenteraad geïnstalleerd. Wethouders Thierry van Vugt (D66), Michel Klijmij-Van der Laan (GroenLinks), Rogier Tetteroo (PvdA) en Michiel Bunnik (CDA) waren al wethouder in het vorige college. Anna van Popering-Kalkman (Christen Unie) neemt het bestuurlijke stokje over van Corine Dijkstra die na 5 en een half jaar stopt als wethouder. Samen met burgemeester Pieter Verhoeve vormen ze het nieuwe college van de gemeente Gouda. 

 

Eerder die avond stelde de gemeenteraad het nieuwe bestuursakkoord “Geef Gouda door” vast. Het college bouwt voort op het werk dat de afgelopen periode is gedaan en plaatsen ook nieuwe accenten. Zo gaat de gemeente de komende vier jaar flink investeren in duurzaamheid en groen, cultuur, sport, taal en laaggeletterdheid. Ook gaat de gemeente verder aan de slag met de bestrijding van armoede en schulden, toegankelijke zorg, inclusieve stad en versnelling van de woningbouw.

 

Het bestuursakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Dat geeft ruimte aan de stad en aan de gemeenteraad om mee te praten en mee te doen.

Een belangrijk thema is de bestuurlijke samenwerking met de raad en college, waarbij transparantie en openheid de basis vormen. De eerste hoofdstukken van het akkoord zijn door de gemeenteraad geschreven en al eerder vastgesteld.

 

Meer weten over de plannen in het bestuursakkoord: lees hier het hele akkoord en kijk de film waarin inwoners samen met de wethouders in gesprek gaan over de belangrijkste onderwerpen uit het bestuursakkoord.

Home