Afscheidsspeech voorzitter Nico Voogt

woensdag - 1 juni 2022
Afscheidsspeech voorzitter Nico Voogt

 

 

Doordat het programma van de XL bijeenkomst, ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Nico Voogt en Gerard van Erk een aantal, voor hen, onverwachte elementen had en Nico er aan hechte vooral keynote speaker Ruud Veltenaar niet te beperken in spreektijd, dreigde de duur van de bijeenkomst erg uit te lopen. Nico koos er daarom voor zijn speech sterk in te korten en zich zoveel mogelijk te beperken tot het kort bedanken van een ieder die de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan Gouda Onderneemt, zodat er voldoende tijd bleef om elkaar bij de borrel te ontmoeten. Hieronder leest u wat hij eigenlijk had willen zeggen....

 

 

Geef Gouda Door en………

 

Dames en heren, leden en bestuursleden van Gouda-Onderneemt, relaties, ondernemers, vertegenwoordigers van overheid en onderwijs.

Het is nu ook aan mij om na de inspirerende woorden van Ruud Veltenaar, vandaag als scheidend voorzitter van Gouda-Onderneemt, enkele woorden tot u te spreken. Dat zal na deze spreker niet meevallen maar toch.

 

Het is mij een genoegen dat u hier in deze getale gekomen bent.

Op een Gouda-XL bijeenkomst met, zoals u inmiddels hebt kunnen ervaren, een aantal bijzondere momenten en sprekers.

 

Maar dan nu in het kader mijn afscheid als voorzitter Gouda-Onderneemt. En dat is best een dingetje….

 

Bij het voorbereiden van deze woorden zocht ik een metafoor. GRIP !  

 

Gecoördineerde Regionale incidentbestrijdingsprocedure GRIP Categorie 1 (licht) t/m 5 (zwaar).

Bij grote of complexe incidenten moeten hulpverleners van de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, geneeskundige zorg en bevolkingszorg) snel kunnen omschakelen naar één multidisciplinaire organisatie die het incident bestrijdt. Om zo’n opschaling goed te laten verlopen is de GRIP-structuur ontwikkeld. Daarin wordt beschreven wanneer de crisisteams bij elkaar komen en hoe deze onderling samenwerken.

 

Dus nu een moment van GRIP… houden op of…. ook in vertrouwen los (kunnen)laten……

En eerlijk gezegd ben ik zolang ik verantwoordelijkheid ergens voor heb wel een type van GRIP.  Maar laat dat sterk afhangen van de categorie.

 

GRIP,  zoals gezegd, is de mate van uitrukken/opschalen van de hulpdiensten.

En is de brandweer eigenlijk altijd aan het blussen? Rijden de hulpdiensten altijd rond met ‘sirene en zwaailicht’?  Bestelt men eigenlijk eerst pas een geschikt voertuig na, en afhankelijk van, de melding die binnenkomt?

Hoe snel kan men dan leveren en zou dat dan op tijd zijn om de schade te beperken? Hoe rekruteren ze eigenlijk zo snel hulpverleners na een alarmmelding? Hoe snel verloopt dan de sollicitatieprocedure terwijl er alweer een nieuwe melding binnenkomt en de eerste al moet worden opgeschaald?  Is het altijd spoed? Kun je vooraf ook proberen iets aan voorlichting of preventie doen?

Natuurlijk weten we de antwoorden. We zijn ons bewust dat je vooraf moet organiseren en dan pas stand-by kan zijn.  Gouda-Onderneemt is ook zo’n organisatie!

 

En als de organisatie dan staat, op elkaar ingewerkt is, ieder zijn expertise, verantwoordelijkheden en taken of aandachtsgebied kent, daar draagvlak voor is, de draaiboeken, protocollenexpertise en financiering op orde is, dan kun je in geval van nood uitrukken. Of bij minder acute dreiging kunnen vooraf de risico’s mogelijk geëlimineerd worden, of kan met elkaar worden voorzien in tijdige oplossingen. Ja, in onderlinge afstemming.  Want dat blijft toch vaak het meest effectief.

Om adequaat te kunnen handelen is er vaak een intensieve samenwerking nodig die vooraf traint, elkaar kent en elkaar vertrouwen kan. En zeker als het over verschillende disciplines gaat. Ook daarvoor is kennis, coördinatie en training en praktijkervaring de sleutel tot succes. Ieder in zijn discipline en met respect voor elkaar, maar vooral in gezamenlijkheid.  

Gouda-Onderneemt heb ik als zodanig de afgelopen jaren mogen ervaren. Ook als daar veel training en afstemming voor nodig bleek. En ook als er weleens met een van de cruciale voertuigen pech was. Dames en heren Gouda-Onderneemt is standby en voldoende geëquipeerd om, waar dat nodig is, uit te rukken. Ook de lopende meldingen zijn onder controle en de regie op de economische agenda is bij het bestuur, de programmamanager en gemeente Gouda in goede handen. Men is nog druk bezig met het vinden van een nieuwe officier van dienst maar een tijdelijke bevelvoerder is beschikbaar. Het bestuur is een capabel bestuur en ik stel daar mijn (en daarmee ook uw) vertrouwen in.

 

Het is ook juist die reden dat het overdragen naar een nieuwe voorzitter nu ook goed moet kunnen.

 • Het bestuur is op sterkte,
 • de financiën zijn op sterkte,
 • er is een nieuwe Economische agenda,
 • het OndernemersfondsGouda zorgde weer voor een nieuw 5 jarig convenant. Zij hebben miv vandaag ook een nieuwe ofg-voorzitter, Maarten van Essen en daarmee afscheid van Ofg-voorzitter Rob de Bruin er na 9 jaar inzet Ofg!
 • er is een mkb-deal voor de regio toegekend,
 • daarvoor is de stuurgroep gevormd,
 • staat er inmiddels een Stichting Ondernemersprijs en hebben we ook daadwerkelijk 6 ondernemersprijzen met prachtig resultaat georganiseerd,
 • openen we Gouda-StartUp,
 • is er de Campus Gouda die zijn eerste resultaten laat zien,
 • is er een Regionale Visie MH gezamenlijk met TH opgesteld en in uitvoering,
 • is er inmiddels langdurige gestructureerde regionale afstemming tussen ondernemers-platforms en trekken we vandaar uit gezamenlijk op. Ook trekken we op naar zowel PZH, de regionale overheid en waar nodig gezamenlijk naar (of met) een lokale overheid. 
 • Zijn Ondernemers platforms en Onderwijs inmiddels volwaardig lid van het TH overleg in de Regio,
 • werd Gouda-Werkt in het leven geroepen, 
 • hebben we ons als regio op de kaart gezet waar het gaat om het ombuigen van geen-ruimte voor bedrijven naar het onderkennen dat er in de regio een grote ruimtebehoefte is en ook daadwerkelijk is vastgesteld,
 • is de aansluiting Gouda op de A12 met een extra baan (is via een aanpassing op de MIRT-A20) toegezegd,
 • Tekenden we voor CIV ST, voor STO, voor CIV-GW, hebben we een HBO-ICT-praktijkacademie,
 • ontwikkelen we een detailhandelsplatform,
 • staan we in goed contact met de centrum-managers,
 • hadden we in no-time het Corona-loket ingericht en operationeel,
 • zijn we lid van Holland-Instrumentation,
 • worden we gezien door de EBZ,
 • werken we samen met oa MBO-Rijnland aan SmartWelding  en met HoornbeeckCollege
 • en is ook zelfs het VCP in een op veel maar nog niet lang alles, beter vaarwater gekomen nadat het plan toch eerst terug is gegaan naar de tekentafel. 
 • Last but no least……we hebben in cofinanciering met de gemeente Gouda ook het contract met onze professionele programmamanager na drie jaar verlengd. Precies zoals we 4 jaar geleden hebben opgezet en ingevuld. Ook het officemanagement met Hilde staat en is onmisbaar in een organisatie die zo veelzijdig is als Gouda-Onderneemt.    En zo houden we GRIP!      

 

Wat ging daar allemaal aan vooraf?

 

Onvrede, gemis aan samenhang, en inefficiënt gelobby, geen agenda, geen samenwerking enz.

In 2012, mijn tijd als voorzitter KvK Midden-Holland, bestond het KvK bestuur uit een brede vertegenwoordig uit bedrijfsleven in de regio MH.

Dezelfde diversiteit aan vertegenwoordiging bedrijfsleven trof ik aan in het dagelijks bestuur van de KvK Rotterdam waar ik namens de regio zitting had.

Gelijktijdig werd in september 2012 een Externe Commissie Midden-Holland ingesteld door de provincie en de tien gemeenten in MH. De vraag die de commissie werd voorgelegd;

WELKE VORM VAN BESTUURLIJKE SAMENWERKING IN EN ROND MH KAN DE ECONOMISCHE KRACHT VAN HET GEBIED VERSTERKEN?

 

Conclusie naar overheden; Organiseer de belangenbehartiging.

 

Wel, dachten we als KvK, RHID, SoG, VNO-NCWrg, GBC, JM laten we daar in Gouda dan eerst maar zelf mee beginnen. Gaat het misschien sneller.

We nodigden 220 Goudse ondernemers uit in Best Western en kwamen via verschillende inleiders en sessie tot Gouda Onderneemt. De gemeente Gouda omarmde ons initiatief en wilde daar ook mee aan de slag.  We bepaalden 8 thema’s, eigenlijk 9, en richten daarom Duurzaamheidsplatform Gouda op.  Waarom? Door alle thema’s van onze agenda heen vraagt het specifieke aandacht om de versnelling van de ombuiging te maken.  

 

Ruud Veltenaar; spreekt over Netto Positief!  Dat is zelfs nog stappen verder of terug zo u wilt.

We hebben linksom of rechtsom een enorme opgave op het gebied van het desastreus verbruiken van de aarde waarop wij leven. Hoe buigen we dat de goede kant op?

Dames en heren, Ruud is met ”Van net zero naar Netto Positief”  een heuse opschaling naar GRIP 5

 

 

Maar.. terug naar het ontstaan Gouda-Onderneemt; Er ontstond een heus platform met één gezamenlijke stads brede agenda. Overheid, Onderwijs en Ondernemers.  Lokaal en regionaal.  

Niet naar elkaar kijken maar SAMEN doen!  Samen sterker! 

 

Zo kwamen we dus terug aan de bestuurlijke TH-tafel van MH. Met een zeer brede vertegenwoordiging!

Nu zou de vraag kunnen zijn;‘dat is allemaal mooi maar heeft dat ook nut’?

 

Wel dat heeft het zeker. Zo werd vanuit die organisatiegraad verweer gevoerd tegen een Outlet in Zoetermeer. Sport en Mode Outlet met een geschat aantal bezoekers van een 7.000.000.

Als platform Gouda-Onderneemt  konden we zo opschalen naar en met de regio MH én van daaruit ook de omliggende regio’s betrekken bij het verzet. Werd door ons massaal ingesproken, anti-lobby gevoerd en zelfs een expert-dag Retail georganiseerd.

Verzet begon te groeien en de Outlet ging uiteindelijk van de baan.

Het was de organisatiegraad die dit mogelijk maakte.  

 

Zo was naast vooral de prestaties van de binnenstad, de jury in haar rapport ook enthousiast over de brede en concrete organisatiegraad en samenwerking binnen en met de gem Gouda.   In de finale met Roermond werd Gouda ; De Beste Binnenstad.

 

Een ander dossier; Werd er bij de MIRT-A20 nog gedacht door Ministerie van *Infrastructuur en ‘Wat-er-staat’ Gouda af te kunnen sluiten van de Afrit Gouda en ons over een parallelstructuur met beweegbare brug te gaan ontsluiten was dat na een petitie en de nodige lobby van de baan!  Er komt nu in tegenstelling tot de eerdere plannen een derde baan van Moordrecht Naar Afrit Gouda. Daartoe werd een petitie overhandigd met een meterslange lange sleutel  aan de Minister. De sleutel was haar te groot om mee te nemen. We hebben toen afgesproken deze voorlopig op te bergen, maar deze zo weer tevoorschijn te halen als… 

De minister gaf achteraf binnen bestuurlijke kring (ondertekenmoment met de regio) bestuurders de boodschap mee, ‘geachte bestuurders, u kunt aan dhr Voogt laten weten dat de sleutel in de kast kan blijven.’  Terecht want om met Gouda750 te spreken, vroeger stonden we voor een ophaalbrug om Gouda in te komen. Idyllische plaatjes maar voor vandaag de dag en de toekomst van Gouda GEEN OPTIE. Het is een van dé aandachtspunten voor het bestuur van Gouda-Onderneemt. Alert blijven. Hou GRIP !  De vlag gaat immers pas uit als eea daadwerkelijk is aangelegd.

 

Uiteraard wil ik hier naar u ook benadrukken dat misschien wel 90% van wat er voor vele thema’s en dossiers aan belangenbehartiging gedaan wordt, NIET wordt gezien. Dat geeft besturen vaak de ruimte, het is vertrouwen dat wel, maar kent ook wel teleurstelling of zekere eenzaamheid. Het is immers (behalve de programmamanager) onbezoldigde inzet en als u dat vergelijkt met zelfs betaalde sport; aanmoediging helpt de spelers in het veld. Support zou soms dus breder mogen en op zijn minst de ‘sjouwers in het veld’ helpen. U kunt dat ook. Natuurlijk is een businessclub waar het alleen draait om business, borrel en bitterbal leuk en geanimeerd. Echter ieder zal zijn business doen in een omgeving waar de belangbehartigers ook voor u het vuur uit de sloffen lopen. 

 

Afhankelijk van de ernst bepalen we welke GRIP we willen inzetten. Heel veel werk en tijd zit er namelijk ook in het waken over de belangen van een detailhandelsvisie, ruimte voor bedrijven, verdringing door de enorme druk op de woningopgave, geluidscontouren

 

Echter als ik dan toch nog een GRIP-situatie mag noemen die Gouda-Onderneemt in opperste staat van paraatheid bracht en houdt dan is dat wel het Mobiliteitsplan of ook wel beter bekend als VCP VerkeerCirculatiePlan.  Wat heeft dat een inzet gekost. Wat een energie en het is nog steeds actueel. Hoe behouden we nu GRIP op dit proces.

We zitten na de nodige bewegingen nu goed aan tafel. Graag benoem ik hier het Audite et Alteram Partem.  Deze spreuk is te vinden in de Raadzaal en betekent ‘Hoort ook de ander’.

U gaat zich misschien nu afvragen is Semper Avanti al niet genoeg? Maar valt mee, er is respect vanuit het bestuur Gouda ook voor Gouda-Onderneemt.

En dat Gouda-Onderneemt is soms best een ding, maar het heeft vooral de goede bedoeling om, binnen wat mogelijk en haalbaar is, op te komen voor ondernemers en Onderwijs. Maar laat ik dan ook zeggen; ook om waar dat nodig is op te komen voor de Overheid. Samen uit, samen thuis!

 

Het horen van de ander is input tot het maken van een evenwichtig besluit. Niet meer en niet minder. En daarover gaat nu eenmaal als laatste het lokale bestuur. Zo zijn, naar goed gebruik en wet, de regels.

 

Echter ik wil hier niet onbenoemd laten dat de gemeente Gouda bij monde van haar toenmalige wethouder toch ook hoorde en een eerder genomen besluit opnieuw wilde wegen.

Het was tijdens het VCP. De middag voordat het voorstel ( het rigoureus opknippen van de stad ) in de Raad zou worden besproken, had ik als Gouda-Onderneemt met de betreffende wethouder een laatste telefonisch onderhoud.  Ik vroeg haar om het VCP niet in de besluitvorming te brengen, maar mee terug te nemen naar de tekentafel. Nico zei ze, dat is nog nooit vertoond. Dat kan niet!  ’s Avonds opende de Wethouder de vergadering en sprak uit dat er dusdanig veel oppositie en weerstand bleek bij veel insprekers en raadsleden en dat het de voorkeur had om het plan eerst nog een keer op de tekentafel te leggen en het gesprek aan te gaan met ‘de stad’.

 

Respect voor deze buiging, of mooier nog, handreiking. Zonder handen immers geen GRIP. Het heeft de stad veel gebracht. We zijn in een nieuwe dialoog geraakt en hebben uiteindelijk kunnen overtuigen. En als kers op de taart sprak het raadgevende bureau van de Gemeente Gouda (zelf en in bijzijn nota bene van haar opdrachtgever) uit dat inderdaad het eerdere plan niet voldoende overdacht en onderbouwd was en zo is het nieuwe VCP in een betere vorm nu op tafel. De rol die Mette Corsel hier vanuit de gemeente Gouda heeft, verdiend daarbij een groot compliment.  

U ziet ook, en niet alleen in dit dossier, keer op keer, grote of kleine issues, Gouda Onderneemt staat paraat! Soms met ‘zwaailicht en of sirene’ maar even zo vaak gewoon een stille of geplande uitruk. Dat doen we met de daarbij noodzakelijke hulp van disciplines en overige hulpdiensten en proberen vanuit onze rol van belangenbehartiging GRIP te houden.

 

Dames en heren en dan ‘de ambtenaren’………  Wellicht zult u nu denken dat ik nu de ambtenaren ga beschouwen, zoals zo vaak ambtenaren worden weggezet. En dan bedoel ik ook daadwerkelijk worden weggezet. Dat is echter veelal zeer onterecht!  In de loop van inmiddels vele jaren wil ik hier en nu wederom een dankwoord uitspreken naar de personele inzet van de gemeente Gouda. Waardering voor wie echt weet dat hij/zij elke dag het verschil wil maken en maakt.

En nee dat is zeker niet een ‘generaal pardon’ voor iedereen. Natuurlijk zijn er diensten of medewerkers waarbij inwoners van Gouda of bedrijfsleven niet die inzet of empathie ervaren die je van elkaar mag verlangen. Dat is, laten we daar ook eerlijk over zijn, overigens andersom ook zo. Mét begrip én samen kom je echter vaak verder. Zoals gezegd dus, een dankwoord aan de toch inmiddels ook vele ambtenaren cq beleidsmedewerkers die dagelijks wel het verschil maken. Want echt, ik heb met regelmaat ook versteld gestaan van de drive, kennis en wil die men toont. Ook de samenwerking die ik/we hebben ervaren.

 

Zo zou ik als ambtenaar van verdienste willen bestempelen/benoemen; Joke Timmers. Wat zij met haar team EZ sinds het ontstaan van Gouda-Onderneemt en het schrijven van de inmiddels meerdere Economische agenda’s heeft gepresteerd, de manier waarop ze altijd 24/7 bereikbaar was en ook opkwam voor haar team/collega’s daar waar deze recht hadden op die waardering. Joke Chapeau! Maar ook de andere talenten van team toerisme, evenementen, Gouda750, arbeidsmarkt (oa BKBB). Zo hebben wij Demi en Marten leren kennen als jong aanstormend/praktiserend talent. En vergeet ik dan mensen? Ja maar hen hier allemaal te benoemen vraagt te veel.

Om echter het niet alleen bij woorden te laten heb ik voor de hierboven bedoelde ambtenaren een gepersonifieerd aandenken aan de verbinden die we hebben ervaren en zullen blijven nastreven! Ik zal een vergelijkbaar exemplaar graag overhandigen aan de burgemeester. 

 

 

Immers mijn en onze waardering gaat ook naar het College en de samenwerking die we mogen ervaren bij de samenwerking langs de weg en uitvoering van de economische agenda. Grote waardering voor en blijvend beroep dan ook gelijk maar op deze brede en goede samenwerking. Ik zal zelf de formele en/of informele ontmoetingen in het kader van de Economische Agenda enorm gaan missen. Dank daarvoor. Ook zeer te waarderen waren de contacten die ik had met de voorgangers van onze burgemeester Pieter Verhoeve. Als je wat langer in het zadel zit van een ondernemers platform dan maak je, net als meerdere Economische Agenda’s, Convenanten ook meerdere verkiezingen, meerdere Colleges’s mee en ook meerdere burgemeesters mee. Het waren positieve ervaringen. Maar ook hier een compliment voor onze huidige Burgemeester. Bereikbaar, aanspreekbaar en vooral ook proactief in de communicatie en het zoeken van contact op de momenten dat daar behoefte aan was.  Dames en heren het is en blijft  (althans voor mij en in mijn beleving) toch altijd bijzonder als je telefoon overgaat en je ziet dan dat het de burgemeester is. Dan wordt gevraagd; Nico schikt het? En volgt een kort zakelijk overleg of vraag of even afstemming. Steeds ervaren als vertrouwd, nuttig, kordaat en waardevol. Dank daarvoor.

 

Uiteraard gaat last but not least! mijn dank uit naar mijn bestuur! Dank aan de leden en aan onze partners.

Voor het vertrouwen en ruimte. Soms gekregen en soms…..genomen. Maar genomen vanuit het vertrouwen. Maar altijd in het belang van Gouda-Onderneemt.  Ik weet het, misschien niet altijd de makkelijkste voorzitter, of misschien toch eigenlijk weer wel in de rol die een voorzitter nou eenmaal heeft. Maar in een toch onstuimige ontwikkeling van Gouda-Onderneemt tot wat het nu is. En toch, Samen kwamen wij ook steeds verder! Met elkaar. Zo werd in gezamenlijkheid gebouwd aan een krachtig platform. Een inmiddels toonaangevend platform waarvan vanaf heden de verantwoordelijkheid ligt of beter blijft bij het bestuur en mijn opvolger(s).  Een grote verantwoordelijkheid dat realiseer ik mij. Echter in de afgelopen periode is er voldoende gelegenheid geweest om te komen tot een invulling daarvan. Het herschikken van sommige zaken of taken is jullie toevertrouwd. Wat nog wel ontbreekt is een definitieve invulling van het voorzitterschap. Hoe dan ook. Het zou mooi zijn als dat in de vorm van een uitbreiding van het bestuur kan. Dat is wat ik jullie toewens. Tijdens de periode waarin ik voorzitter mocht zijn gaven jullie blijk van professionaliteit en visie. Weten jullie met elkaar prima waar Abraham de mosterd haalt of halen kan.  Ook waar het gaat om jullie deskundigheid/expertise, ieder op zijn eigen gebied. Waar nodig ben ik uiteraard aanspreekbaar, maar is het belangrijk dat het bestuur zelf de GRIP en dus regie heeft en blijft houden op de toekomst van Gouda-Onderneemt.

 

Dan als echt laatste; Jan Willem en Hilde

 

Een Gouden duo! De olie in de motor! De veiligheidskooi waar nodig en alle techniek in en aan om te versnellen en te schakelen waar nodig.  Een tandem waar Gouda-Onderneemt niet zonder kan. Ere wie ere toekomt!

 

Jan Willem, Groot is mijn vertrouwen in jouw kunnen. Inmiddels goed ingewerkt om in het veld van de Economische agenda te brengen en te verbinden, te borgen en te initiëren, te coördineren en alles wat het bestuur en de Economische agenda in dat licht van je vragen of vergen kan verder te brengen. Bijzonder blij en ingenomen met jouw professionele inzet. Ik ga de (echt elke week weer) wekelijkse overleggen van de afgelopen 4 jaar en de vele contact en overleg momenten zeker missen.  Hoe koers! Hou GRIP.

 

Twee dames nog!

Hilde, dank aan jou als DE centrale spil in de organisatie van alles! De ! Officemanager. 24/7 en dus echt altijd bereikbaar of eigenlijk ook bezig met en voor Gouda-Onderneemt! Voor de ondernemersprijzen, ook voor dat het een Stichting werd. Voor de mobiliteitscommissie, je ervaring en intuïtie, de verslagen, agenda’s, nieuwsbrieven, website, noem het en je stond er! Alleen zo was ik in staat Gouda-Onderneemt naast mijn andere werk te kunnen doen en vol te houden.  Dank je wel!

 

En dan als laatste……….dank uiteraard aan mijn first lady Wies!  Steevast steun en acceptatie voor mijn betoog om alweer niet thuis te zijn. Ze relativeerde dan droogjes; aahh, je moet zeker het land weer redden……….;-)

 

Dank aan ieder ! Het ga jullie goed! Blijf stand-by, houd GRIP en geef Gouda en Gouda-Onderneemt door!

 

Semper Avanti (maar dan wel samen……….want samen, ja echt, kom je verder!)

 

Uw oud voorzitter

Nico Voogt

Home