Bronzen erepenning voor Gerard van Erk en zilver voor Nico Voogt

dinsdag - 24 mei 2022
Bronzen erepenning voor Gerard van Erk en zilver voor Nico Voogt

foto Hermen Buurman

 

Op 24 mei 2022 nemen zowel de heer Voogt als de heer Van Erk afscheid als bestuurslid van Gouda Onderneemt. Beiden hebben zich de afgelopen jaren buitengewoon ingezet voor het Goudse bedrijfsleven, een vitale stad en een sterk vestigingsklimaat voor ondernemers. De heer Van Erk ontving uit handen van wethouder Bunnik de bronzen erepenning, de heer Voogt ontving de zilveren erepenning van de gemeente Gouda uit handen van burgemeester Verhoeve.

 
Zilveren erepenning de heer Nico Voogt
De heer Voogt heeft meer dan 15 jaar de belangen behartigd van het Goudse en regionale bedrijfsleven. Eerst als voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de regio Midden-Holland. Daarna heeft hij zich actief ingezet voor de Raad voor Handel en Industrie (RHID) in Gouda, welke later is opgegaan in de koepel Gouda Onderneemt! De heer Voogt heeft een initiërende en leidende rol gespeeld bij een aantal belangrijke lobby dossiers voor de Goudse- en regionale economie. Daarnaast was hij de motor achter de regionale Ondernemersprijs Midden-Holland en heeft zich ingezet voor het oprichten van het Ondernemersfonds Gouda (OFG). Na het uitbreken van de corona crisis heeft de heer Voogt het initiatief genomen voor een breed bestuurlijk overleg met de ondernemersvertegenwoordigers in Gouda wat onder andere resulteerde het Coronaloket.
Als blijk van grote waardering voor deze jarenlange inzet ontvangt hij de zilveren erepenning van de stad Gouda en tevens de titel ereburger van Gouda.

 

Bronzen erepenning voor de heer Gerard M. van Erk
De heer Van Erk heeft zich jarenlang ingezet voor een vitale binnenstad. Hij bracht als voorzitter van de Samenwerkende ondernemersverenigingen Gouda partijen bij elkaar om met elkaar de stad beter en aantrekkelijker te maken. Mede daardoor zijn landelijke titels behaald als Beste Binnenstad en Beste Warenmarkt. Tevens heeft hij bijgedragen aan het succes van het Ondernemersfonds Gouda en de totstandkoming van het huidige platform Gouda Onderneemt. De heer van Erk is tevens voorzitter van Stichting Kaas en bestuurslid bij de Weekendschool. Als blijk van grote waardering ontvangt de heer Van Erk de bronzen erepenning van de stad Gouda.

 

Erepenningen
De zilveren erepenning is een hoge stadsonderscheiding. De penning wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate inzetten. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.
De erepenning in brons wordt toegekend als blijk van grote waardering voor grote aansprekende verdiensten op verschillende gebieden die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving. De bronzen erepenning kan worden toegekend aan personen en organisatie voor hun grote actuele verdiensten voor de stad op een bepaald gebied.

Home