Gouda Onderneemt biedt manifest aan

vrijdag - 25 maart 2022
Gouda Onderneemt biedt manifest aan

Gouda Onderneemt heeft, in het kader van het formatieproces, aan de betrokken partijen bij de vorming van het nieuwe college van de gemeente Gouda een manifest aangeboden waarin zij extra aandacht vraagt voor een vijftiental punten.

 

Het betreft aandachtspunten die, in lijn met de Economische Agenda 2021-2024, bijdragen aan een economisch vitaal Gouda met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

 

Voor de komende jaren wordt de samenwerking tussen Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda voortgezet langs de lijnen van de onlangs hernieuwde Economische Agenda 2021-2024. Daarmee is een goede basis gelegd voor een vliegende start van de samenwerking tussen de ondernemers van Gouda en de nieuwe gemeentelijke bestuurders.

 

Bekijk hier het Gouda Onderneemt Manifest 2022

Home