Laat ons aub weten hoe u de bereikbaarheid van Gouda ervaart tijdens de Pilot Nieuwe Veerstal.

vrijdag - 25 februari 2022
Laat ons aub weten hoe u de bereikbaarheid van Gouda ervaart tijdens de Pilot Nieuwe Veerstal.

Pilot autoluwe Nieuwe Veerstal

In de het verkeerscirculatieplan wordt het creëren van een autoluwe Nieuwe Veerstal als een van de maatregelen benoemd. Omdat deze maatregel grote gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid van Gouda is afgesproken eerst een zgn. pilot uit te voeren waarbij in de praktijk proefondervindelijk wordt vastgesteld wat de gevolgen zouden zijn in plaats van alleen uit de gaan van wat de computermodellen verwachten. Op basis hiervan wordt bekeken of een definitieve herinrichting van de Nieuwe Veerstal met een autoluw karakter mogelijk is.

 

Deze pilot gaat 28 februari van start en zal 4 weken duren. 
Naast alle officiële metingen willen we heel graag weten hoe uw ervaringen gaan zijn. 
Laat ons dat vooral weten! We zijn hiervoor via Whatsapp bereikbaar.
Voeg Gouda Onderneemt toe aan uw contacten en stuur uw foto's en berichten over de verkeerssituatie in en rond Gouda.

 

 

Volgens het verkeersmodel zal het verkeer zich grotendeels verplaatsen naar de Zuidwestelijke Randweg, waar de verkeersdruk met 70% a 80% toeneemt. Op de Nieuwe Veerstal daalt de verkeersintensiteit met bijna 90%, alleen bestemmingsverkeer van/naar de binnenstad en busverkeer blijft nog over.

De Zuidwestelijke randweg heeft nu nog enige restcapaciteit, maar volgens het verkeersmodel kan deze niet alle verkeerstoename in geval van een knip bij de Nieuwe Veerstal opvangen. Ook met de geplande uitbreiding van de rotondes op de randweg is het nog maar de vraag of de weg het extra verkeer aan kan.

 

Verkeerseffecten tijdens dijkwerkzaamheden 2017/2018

In 2017 en 2018 is de Nieuwe Veerstal twee keer een langere periode afgesloten geweest voor het autoverkeer vanwege dijkwerkzaamheden aan de Goejanverwelledijk. Tijdens deze afsluitingen werd autoverkeer omgeleid over de Zuidwestelijke randweg. Van die periode zijn verkeerstellingen geëvalueerd om de verkeerseffecten van de tijdelijke afsluiting van de Nieuwe Veerstal inzichtelijk te maken. De eerste afsluitingsperiode betrof ongeveer januari 2017 tot en met maart 2017, en de tweede afsluiting betrof september 2017 tot en met april 2018. Uit de verkeersmetingen blijkt dat op de Zuidwestelijke Randweg sprake was een verkeerstoename van ca +35% tot +40%, wat overeenkomt met circa 5.000 verkeersbewegingen per dag. Dat is minder dan verwacht mag worden op basis van de verkeersintensiteiten van de Nieuwe Veerstal en modelanalyses.

 

Vóór de dijkwerkzaamheden reden dagelijks zo’n 11.700 motorvoertuigen over de Nieuwe Veerstal. Minder dan de helft daarvan week dus uit naar de Zuidwestelijke Randweg. De Zuidwestelijke randweg functioneerde in die periode goed, en kon de extra verkeerstoename aan. Een deel van het verkeer dat over de Nieuwe Veerstal reed (voor de werkzaamheden) koos een route via de Koningin Wilhelminaweg en de Fluwelen- en Blekerssingel. Op die wegen nam het verkeer in diezelfde periode iets toe. Echter werd circa 30% van het oorspronkelijke verkeer dat eerder over de Nieuwe Veerstal reed elders niet meer teruggezien. Een deel van het verkeer was dan ook ‘verdampt’. Dit kan komen doordat mensen de fiets pakten in plaats van de auto, of hun verplaatsing niet meer maakten. De verkeersintensiteiten op de Zuidwestelijke Randweg is in die periode van 4 jaar toegenomen door een autonome groei van het autoverkeer, in 4 jaar tijd is het verkeer met 20% toegenomen. Deze groei komt door een toenemend aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de regio en een toenemend autogebruik. Deze groei zet zich naar de toekomst door.

 

De verkeersintensiteit op de Zuidwestelijke Randweg is over enkele jaren daardoor hoger dan in 2018. Bij de afweging van de maatregelen omtrent de Nieuwe Veerstal dient daar rekening mee gehouden te worden. Autoluw biedt ruimtelijke kansen, maar verkeerskundig onzeker: daarom deze pilot.  

 

Het herinrichten van de Nieuwe Veerstal biedt kansen om de binnenstad van Gouda weer met de Hollandse IJssel te verbinden. Dit is een ambitie die de gemeente al geruime tijd in de stedenbouwkundige visie voor de binnenstad heeft opgenomen. Met het Verkeerscirculatieplan is er een kans om hier een stap in te zetten. Door herinrichting van het Nieuwe Veerstalgebied kan een aantrekkelijke verblijfsruimte ontstaan. Overwegende dat tijdens de dijkwerkzaamheden van de Goejanverwelledijk de verkeerseffecten minder groot waren dan de voorspelde effecten op basis van het verkeersmodel, dat de Zuidwestelijke Randweg toen goed bleef functioneren, en er interessante ruimtelijke kansen zijn bij de Nieuwe Veerstal, is besloten om met een pilot de verkeerseffecten in de praktijk te ervaren. Goede monitoring en evaluatie is nodig voor besluitvorming over een eventuele definitieve herinrichting van de Nieuwe Veerstal.

 

Tijdelijke autoluwe Nieuwe Veerstal en proefopstelling Haastrechtsebrug

In de pilot wordt de Nieuwe Veerstal voor een 3 tal weken afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Enkel bestemmingsverkeer van/naar de binnenstad mag over de Nieuwe Veerstal blijven rijden. Daarmee wordt de beoogde eindsituatie nagebootst, en neemt de verkeersdruk op de Nieuwe Veerstal naar verwachting dusdanig af dat hier een aantrekkelijke verblijfsruimte gecreëerd kan worden. Verkeer wordt omgeleid over de N207 Zuidwestelijke Randweg, de provinciale weg die ten zuiden van de Gouwe is gelegen parallel aan de Nieuwe Veerstal en Rotterdamseweg. Gedurende de proef geldt tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km/u op de Nieuwe Veerstal, en worden de verkeerslichten nabij het tolhuis tijdelijk uitgezet (oranje knipperend).

De pilot bestaat uit drie fases, waarin de pilot geleidelijk aan wordt opgeschaald en de pilot tijdens een relatief rustigere periode beheerst van start kan gaan. De drie fases zijn:

1. Startfase: pilot begint in weekend en vakantieperiode, dit is rustiger qua autoverkeer

2. Hoofdfase: pilot wordt na een acceptabele startfase voortgezet buiten de vakantie (normaal verkeersniveau)

3. Haastrechtsebrug: pilot wordt uitgebreid met een proefopstelling rond de Haastrechtsebrug

 

In fase 3 van de pilot wordt onderzocht of de verkeersruimte op de Haastrechtsebrug anders ingedeeld kan worden met meer ruimte voor fietsers en minder ruimte voor autoverkeer. In de huidige situatie zijn er op de brug en de Goejanverwelledijk 3 rijstroken voor autoverkeer, met aan weerszijden smalle éénrichtingsfietspaden. De Haastrechtsebrug is onderdeel van een belangrijke regionale fietsroute tussen de Krimpenerwaard en Gouda. Dagelijks maken vele fietsers (o.a. scholieren) gebruik van deze brug. De huidige inrichting voelt niet fijn en veilig aan voor fietsers. Uit onderzoek blijkt echter dat de huidige brug niet verbreed kan worden zonder complexe en dure aanpassingen aan de fundatie van de brug.

 

Planning

• Week 8: 0-meting

• Week 9: fase 1 (voorjaarsvakantie)

• Week 10&11: fase 2 (normale verkeersdrukte)

• Week 12: fase 3 (Haastrechtsebrug)

• Week 13: Nieuwe Veerstal weer open voor al het verkeer, nameting

• Week 14 en later: evalueren effecten

 

De gemeente Gouda gaat de Gouda Denkt mee app: https://www.gouda.nl/direct-regelen/meedenken-en-doen/uw-mening/uw-mening-via-gouda-denkt-mee-app/ een enquête uitzetten. 

Hierbij krijg je het invullen van de enquête eerst de vraag of je een ondernemer of bewoners bent, en vervolgens de juiste vragenlijst. De vragenlijst is via de app beschikbaar vanaf maandag 9 uur. De enquête kan tot zondag 3 april worden ingevuld.

Home