Gouda Onderneemt zoekt nieuwe voorzitter

donderdag - 3 februari 2022
Gouda Onderneemt zoekt nieuwe voorzitter

Ondernemersplatform Gouda Onderneemt zoekt per 1 mei een nieuwe voorzitter die de rol van Nico Voogt kan overnemen. Na 3 termijnen van 3 jaar voorzitter te zijn geweest vindt Voogt het tijd voor een opvolger.


“Het is een mooi moment om het stokje over te dragen” licht hij toe “We hebben recent de nieuwe economische agenda voor Gouda getekend, de regionale samenwerking loopt heel goed, het convenant ondernemers-fonds is voor 5 jaar verlengd en een brede vertegenwoordiging van Goudse ondernemersbelangen zit aan tafel. Naast ondernemers-vertegenwoordiging is ook onderwijs met twee bestuurders een vaste waarde van Gouda-Onderneemt. Natuurlijk er is altijd ruimte voor verdere ontwikkeling van het platform maar we kunnen ook vooral trots zijn op wat de afgelopen jaren is bereikt. Een nieuwe voorzitter kan met frisse blik doorbouwen op dit fundament van lokale en regionale samenwerking en belangenbehartiging. We hebben nog geen opvolger, die zoeken we nog. Een selectiecommissie uit het bestuur werkt aan een profiel.”

In Gouda Onderneemt werken de Vereniging Bedrijventerreinen Gouda (VBG), Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG), Cluster Onderwijs, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gouda, VNO-NCW RijnGouwe en de Samenwerkende Binnenstad Ondernemers (SBG) samen, met als doel bij te dragen aan een gestructureerde, groeiende economie in Gouda en directe omgeving.
In samenwerking met de gemeente Gouda is inmiddels de derde gezamenlijke economische agenda gepresenteerd. In de economische agenda is vastgelegd hoe de gemeente en ondernemers ook de komende jaren weer samen verder bouwen aan een bruisende Goudse economie en goed vestigingsklimaat.

 “Dat we goed samenwerken met de gemeente wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn met het beleid, maar doordat we met elkaar in gesprek blijven komen we wel altijd verder” vertelt hij. Het feit dat je elkaar goed kent, weet wat je aan elkaar hebt, maakt ook dat je snel kunt schakelen als dat nodig is. Helemaal aan het begin van corona hebben we binnen een paar dagen een team neergezet waarin de gemeente en ondernemers samenwerkten; waar is behoefte aan en wat kunnen we doen? Dat is de opbrengst van jarenlang investeren in samenwerking.”

Ook in de regionale samenwerking zijn de afgelopen jaren stappen gezet. Gouda Onderneemt werkt nauw samen met de ondernemersplatforms uit Bodegraven-Reeuwijk (OPBR), Waddinxveen (OPW), Krimpenerwaard (OK-Krimpenerwaard) en Zuidplas. In het overleg met overheid, onderwijs en ondernemers, het zgn. Triple Helix overleg, trekken ze samen op en ook de Ondernemersprijs Midden-Holland wordt gezamenlijk georganiseerd vanuit een stichting waarin de bestuursleden vertegenwoordigers van de regionale platforms zijn. “In het krachtenveld tussen de grote steden is het van belang dat we als regio samenwerken. Dat dit effect heeft blijkt wel uit de recent verworven MKB-deal waarbij € 200.000 aan subsidie vanuit de provincie aan Midden-Holland is toegezegd. Dat hadden we alleen niet gekund” aldus Voogt.

Op de vraag of hij niet bang is dat een deel van wat er opgebouwd is verloren zal gaan met zijn vertrek antwoord Voogt “een andere voorzitter zal het anders doen, andere accenten leggen, maar wat er is opgebouwd is gezamenlijk gedaan met het hele bestuur van Gouda Onderneemt en de samenwerkingspartners. Betrokken ondernemers die staan voor de belangen van ondernemers. Ze worden ondersteund door de programmamanager die met name actief is op de uitvoering van de economische agenda maar ook bij allerlei andere thema’s actief is. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Home