Economische Agenda 2021-2024 ondertekend

woensdag - 26 januari 2022
Economische Agenda 2021-2024 ondertekend

foto: Astrid de Haan

 

Op 26 januari hebben het platform van ondernemersverenigingen Gouda Onderneemt en het college van B&W de Economische Agenda van 2021-2024 ondertekend. Deze agenda volgt de agenda 2018-2020 op. In de Economische Agenda staat hoe er de komende jaren verder gebouwd wordt aan een bruisende Goudse economie en vestigingsklimaat. Denk bijvoorbeeld aan het verder ontwikkelen van Campus Gouda en het techniekonderwijs, het terugdringen van het aantal lege kantoren en het aanmoedigen van innovatief ondernemerschap in de stad. 

 

Wethouder economie Michiel Bunnik: “Er ligt een mooi en breed programma waar we samen met de ondernemers in de stad mee aan de slag gaan. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om ervoor te zorgen dat Gouda een aantrekkelijke stad is om in te ondernemen en te werken. Ook de komende jaren willen we daarin blijven investeren. Zo willen we bijvoorbeeld nog meer jonge ondernemers en startups in Gouda ondersteunen, willen we bedrijventerreinen beter benutten en klimaatbestendiger maken, leegstaande kantoren ombouwen en ondernemingen helpen bij het vinden en opleiden van geschikt personeel.”

 

Uitdagingen
De economische agenda zoekt nadrukkelijk ook de verbinding op met de maatschappelijke vraagstukken van onze stad en regio. Wethouder Thierry van Vugt (binnenstad, onderwijs-arbeidsmarkt): “Komende jaren werken we met bedrijven en onderwijs in de regio verder aan innovaties rond bijvoorbeeld bodemdaling en zorgtechnologie, met Campus Gouda als ankerpunt. De doorlopende leerlijnen rond techniek en vakmanschap worden versterkt, hetgeen ook helpt in maatschappelijke opgaven zoals woningbouw en energietransitie. En we blijven ons inzetten voor een aantrekkelijke binnenstad, voor bezoekers en bedrijven.“

 

Drie speerpunten
De komende periode zijn drie speerpunten belangrijk. Allereest het verder versterken van de Goudse economie en het vestigingsklimaat met voldoende ruimte om te kunnen ondernemen. Ten tweede het stimuleren van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en bodemdaling. Het derde speerpunt is het versterken van de samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

 

Corona
De Economische Agenda 2021-2024 is geschreven tijdens de corona-pandemie. Deze pandemie heeft grote gevolgen voor veel ondernemers in de stad. De gemeente blijft zich samen met Gouda Onderneemt inzetten voor de getroffen ondernemers. Ook het coronaloket blijft voorlopig bestaan. Het Coronaloket is een initiatief van Gouda Onderneemt en de gemeente en helpt de ondernemers met informatie over alle landelijke- en lokale coronamaatregelen.

 

Aan de slag
Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda gaan in de komende jaren aan de slag met de projecten en activiteiten uit de economische agenda. Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt: “De stevige basis van onze samenwerking zetten we nu voort. Samen bundelen we onze krachten voor een sterker Gouda en geven we Gouda door!”

Home