Nieuwe wet per 1 januari 2022: Betere man-vrouw verhouding in top bedrijfsleven

woensdag - 5 januari 2022
Nieuwe wet per 1 januari 2022: Betere man-vrouw verhouding in top bedrijfsleven

bron: Rijksoverheid

 

Op 1 januari gaat het ingroeiquotum in dat regelt dat ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen. Grote naamloze en besloten vennootschappen moeten passende en ambitieuze streefcijfers vaststellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top en subtop van de onderneming evenwichtiger te maken. Ook moeten zij daarover jaarlijks rapporteren aan de SER. 

Home