Terugblik: het jaar van de RES 1.0

dinsdag - 21 december 2021
Terugblik: het jaar van de RES 1.0

Klimaat en energieonderwerpen krijgen steeds meer maatschappelijke impact, en de energietransitie komt snel dichterbij. Bedrijven krijgen er dus ook steeds meer mee te maken. Denk maar aan de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Ondernemers die nu inspelen op de ontwikkelingen (een toekomst zonder aardgas), zijn straks goed voorbereid, en kunnen slim investeren. Bijvoorbeeld bij vervanging van een verwarmingssysteem.

 

Servicepunt Energietranistie Bedrijven
DPG heeft het afgelopen jaar gewerkt aan praktische oplossingen. Zo hebben we samen met collegaplatforms in de regio het initiatief genomen voor de oprichting van een Servicepunt Energietransitie Bedrijven. Dat Servicepunt zal in de loop van 2022 ondernemers met hand- en spandiensten bijstaan bij de verduurzaming van de eigen bedrijfspanden.  

Haalbaarheidsonderzoek
Verder zijn we de stuwende kracht achter een haalbaarheidsonderzoek op een Gouds bedrijventerrein: hoe kunnen we dat van een alternatief voor aardgas  voorzien? Met wat we leren, kunnen veel ondernemers straks hun voordeel doen!

 

Economische Agenda
Samen met Gouda Onderneemt heeft DPG ook de duurzaamheidsparagrafen kunnen invullen voor de nieuwe Economische Agenda 2022-2026 en de Bedrijventerreinenvisie van Gouda.

RES en TVW
Tot slot is DPG actief betrokken geweest bij verschillende beleidsonderwerpen zoals de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES) en de Transitie Visie Warmte (TVW) Gouda. De RES wijst plekken aan voor de opwek van duurzame energie; de TVW werkt de plannen om aardgasloze wijken en bedrijventerreinen te creëren verder uit. DPG is gesprekspartner in beide trajecten, en treedt er als belangenbehartiger van het bedrijfsleven op. En we koppelen de voortgang tijdig aan ondernemers terug, zodat ze op het juiste moment kunnen investeren. Zo hebben onze bijeenkomsten (dit jaar digitaal door de coronamaatregelen) in het teken gestaan van de RES, en de mogelijkheid om daarop te anticiperen door bijvoorbeeld een eigen zonnesysteem aan te leggen.

Home