Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 2021

woensdag - 8 december 2021
Zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie 2021

Op 10 november hebben wij uw input gevraagd voor het opstellen van een zienswijze op de Ontwerp-Omgevingsvisie. Hiervoor was tot 24 november jl. de tijd. Namens en in nauwe samenwerking met VBG, DPG en SBG heeft Gouda-Onderneemt een zienswijze ingediend die via deze link is in te zien. Gouda-Onderneemt is in afwachting van de ontvangstbevestiging en de nota van beantwoording alvorens de gemeenteraad de Omgevingsvisie beging 2022 zal behandelen om vast te stellen.

Home