Uitvoering VCP

woensdag - 8 december 2021
Uitvoering VCP

Nadat in juni de gemeenteraad het verkeerscirculatieplan (VCP) heeft vastgesteld is na de zomer gestart met de daadwerkelijke uitvoeringagenda van het VCP. Zoals de gemeenteraad bij de vaststelling heeft opgedragen, moeten inwoners en bedrijfsleven ook bij de uitvoering van het VCP betrokken te zijn. Daarom is ook het overleg tussen de gemeente en de mobiliteitscommissie van Gouda-Onderneemt weer opgestart, waarbij in eerste instantie gewerkt wordt aan twee onderwerpen:

  1. De opzet van het Monitorings- en Evaluatieplan;
  2. De opzet van de voorgenomen Pilot Nieuwe Veerstal;

 

Parallel wordt door de gemeente een participatietraject met de zgn. ‘Denktank’ doorlopen.
Ook In deze fase laat Gouda-Onderneemt zich adviseren door Gilbert Bal van Roots Advies. Samen met Gilbert heeft de mobiliteitscommissie van Gouda-Onderneemt  2 keer gesproken met de gemeente Gouda en Goudappel Coffeng en hebben we kanttekeningen kunnen plaatsen en input kunnen leveren op de plannen rondom de opzet van het Monitoring- & Evaluatieplan en de Pilot Nieuwe Veerstal.
Het is de bedoeling de Pilot Nieuwe Veerstal rondom de voorjaarsvakantie 2022, in 3 fases van een week, zal worden uitgevoerd. De opzet van deze Pilot wordt nu verder in detail uitgewerkt en komt nog terug in ons overleg met de gemeente voordat deze uitgevoerd gaat worden.

Home