Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland

woensdag - 8 december 2021
Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Eind oktober heeft de provincie Zuid-Holland de nieuwe behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland vastgesteld. In deze raming is ook gekeken naar der regionale behoefte van Midden-Holland.

Hoofdstuk 6 van de raming laat zien dat tot 2030 er in onze regio een aanzienlijke ‘mismatch’ is tussen vraag en aanbod. Deze conclusie wordt sterk gedeeld door het regionale bedrijfsleven die het afgelopen jaar juist het gebrek aan uitbreidingsruimte voor het lokale bedrijfsleven bij de provincie onder de aandacht heeft gebracht. Omdat hectares niet alles zeggen wordt er de komende maanden, samen met de regio, gewerkt aan een (kwalitatieve) verdiepingsslag naar de omvang, type en locatie van bedrijventerreinen in de regio en daarbij de gewenste uitbreiding. Ondertussen hebben Gouda Onderneemt en de andere regionale ondernemerskoepels de betrokken gemeenten gevraagd om aan de slag te gaan met de bestemmingsplannen waar het om uitbreiding cq. realisatie van bedrijventerreinen gaat. Het zgn ‘hard’ maken van ‘zachte’ plannen.

Home