Bezoek gedeputeerde De Zoete aan MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland

vrijdag - 12 november 2021
Bezoek gedeputeerde De Zoete aan MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland

bron: Provincie Zuid-Holland

 

Vrijdag 12 november bezocht gedeputeerde Willy de Zoete diverse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de regio Midden-Holland. Het bezoek stond in het teken van de regionale mkb-deal en de projecten die gestart zijn voor de maakindustrie, de logistiek en het transport.

Mkb-deals

Afgelopen jaar heeft de provincie Zuid-Holland de mkb-deals in het leven geroepen. Deze deals bestaan uit bestuurlijke afspraken tussen de provincie, minimaal 3 gemeenten en 1 ondernemersvereniging ter ondersteuning van het lokale mkb. Inmiddels zijn er 6 mkb-deals gesloten, de subsidies toegekend en starten de eerste projecten.

 

Mkb-deal Ondernemend Midden-Holland

Een van 6 deals is de mkb-deal Ondernemend Midden-Holland. Met de subsidie van €200.000,- zijn concrete activiteiten voor de maakindustrie, de logistiek en het transport gestart. Centraal staan het opleiden van voldoende geschoold personeel, samenwerking en innovatie. De deal is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en ondernemersverenigingen OPBR, FOZ, Gouda Onderneemt!, OK Krimpenerwaard en de OPW.

 

Werkbezoek

Afgelopen vrijdag bezochten Willy de Zoete en een afvaardiging van het regionaal overleg Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs enkele bedrijven die deelnemen aan de mkb-deal Midden-Holland.

Allereerst werd het innovatieve distributiecentrum van Vergeer Holland in Bodegraven bezocht, waar verpakte kaas opgeslagen ligt voor distributie naar klanten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de logistieke sector verder kan innoveren. Een van de deelprojecten van de mkb-deal is namelijk duurzame stadslogistiek. Op steeds meer plekken, waaronder Gouda, mogen over aan aantal jaren alleen emissieloze voertuigen de stad in. Om in te spelen op deze veranderingen, passen steeds meer ondernemers hun logistieke processen aan. Er wordt onderzocht hoe de regio hier samen in kan optrekken.

 

De volgende stop was Bouwbedrijf Domburg in Bodegraven, één van de partners van de Bouwacademie Groene Hart. De Bouwacademie krijgt een belangrijke regionale functie bij het opleiden van leerlingen in de technische sectoren. Met de subsidie uit de mkb-deal gaat de academie onderzoeken wat de behoefte van het bedrijfsleven is en hoe dit vertaald kan worden naar passende scholing.

Tot slot bracht gedeputeerde De Zoete een bezoek aan machinefabriek, constructie- en reparatiebedrijf Slangen Staal in Gouda. Ook hier staat het belang van praktische, technische beroepsopleidingen centraal. Met behulp van de mkb-deal wil de regio onderzoeken hoe personeel verder kan worden opgeleid en vertrouwd kan worden gemaakt met nieuwe innovaties, zoals draai- en freesmachines, programmeertaal of 3D-printers.

 

Terugblik

Gedeputeerde Willy de Zoete kijkt terug op een inspirerend werkbezoek. Het belang van het mkb voor de maatschappij werd wederom benadrukt. Jan Oostveen, namens Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk: “Onze bedrijven zijn geworteld in de dorpen, maar werken voor de wereld.”

Mooie initiatieven zijn gedeeld, en veelbelovende projecten worden gestart. “De inzet en de samenwerking komt vooral van de bedrijven, het onderwijs en de gemeenten. Dat is iets waar ik heel trots op ben. Wij als provincie geven alleen een zetje.” aldus gedeputeerde De Zoete.

 

Vervolg

De komende maanden bezoekt Willy de Zoete de overige 5 regionale mkb-deals. Daarnaast zijn er nieuwe deals in ontwikkeling. Meer weten? www.zuidholland.nl/mkb

Home