Ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter inzage WE HEBBEN UW INPUT NODIG!!

woensdag - 10 november 2021
Ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter inzage         WE HEBBEN UW INPUT NODIG!!

Input vanuit het bedrijfsleven nodig op de Omgevingsvisie!
Gemeente Gouda is al geruime tijd bezig met het opstellen van nieuwe Omgevingsvisie. Hierover hebben wij u in januari van dit jaar via een nieuwsbrief en onze website geïnformeerd. In deze berichtgeving riep Gouda-Onderneemt ondernemers en bedrijven op om mee te praten en input te leveren op werkversies en concepten van deze nieuwe Omgevingsvisie.
 
Helaas is door communicatiefouten en personele wisseling bij het projectteam van de gemeente de beoogde participatie van het bedrijfsleven niet goed uit de verf gekomen. Gouda-Onderneemt was dan ook verrast dat via een persbericht van de gemeente Gouda op 13 oktober jl. werd aangekondigd dat de Ontwerp-Omgevingsvisie tot 24 november ter inzage ligt alvorens het naar de gemeenteraad wordt gestuurd ter vaststelling. Dit betekent dat in dit stadium eventuele input van het bedrijfsleven enkel nog via zienswijze kan worden toegevoegd. We hadden uiteraard graag gezien dat het participatieproces zoals in januari aangekondigd werd ook daadwerkelijk ingevuld zou zijn.
 
Gouda-Onderneemt organiseert input voor een zienswijze vanuit het bedrijfsleven.
Het belang om op dit late moment alsnog input te leveren op deze ontwerp-omgevingsvisie voor Gouda, mogen we niet onderschatten. Vanuit de vertegenwoordigingen van VBG, SBG als mede DPG proberen we nu snel te schakelen. Echter via dit bericht willen we de uitvraag verbreden naar bedrijven en ondernemers.
 
Kijk mee en geef uw commentaar.
De Omgevingsvisie en de bijbehorende Plan-Milieu Effect Rapportage is in te zien op https://omgevingsvisie.gouda.nl.
 
Als de website opent komt u op de homepage. Daar kunt u op de groene balk ‘Kern van de Omgevingsvisie’ klikken. Vervolgens ziet u de ‘Keuzes voor Gouda’. Alle daaronder genoemde hoofdstukken zijn het lezen waard en lopen over van ambitie. Het laatste hoofdstuk ‘Zes deelgebieden onder de loep’ zoemt in gebiedsdelen/wijken van Gouda, waaronder de Spoorzone, Goudse Poort en Binnenstad.
 
Gouda-Onderneemt roept u op om vragen en opmerkingen voor donderdag 18 november a.s. te delen via info@gouda-onderneemt.nl. Daarnaast kunt u zelf een zienswijze indienen. Ook daarvan vragen wij u deze met ons te delen.

Home