Vereniging Bedrijventerreinen Gouda verheugd over provinciale subsidie

donderdag - 30 september 2021
Vereniging Bedrijventerreinen Gouda verheugd over provinciale subsidie

Het bestuur van Vereniging Bedrijventerreinen Gouda (VBG) is blij verrast door het bedrag van € 100.000 van de provincie Zuid-Holland, dat door de Gemeente Gouda kan worden ingezet om Goudse Poort beter te benutten.

De vereniging heeft het afgelopen halfjaar samen met de Gemeente hard gewerkt aan een nieuwe bedrijventerreinenvisie voor Gouda en ziet door deze subsidie goede mogelijkheden ontstaan om de eerste stappen in de goede richting te maken.

Voorzitter Gerard van Nieuwpoort voegt toe: “Uiteraard ligt onze eerste prioriteit bij verbetering van de benutting van Goudse Poort, maar hierdoor kan een domino-effect worden opgestart om ook andere bedrijventerreinen beter tot hun recht te laten komen.”

 

VBG is een overkoepelend orgaan, waarin de belangen van alle bedrijventerreinen in Gouda worden samengebracht en gemeenschappelijke thema’s worden behandeld. Daarnaast is ook een directe link gelegd met Gouwe Park (Zuidplas) en geregeld overleg met Coenecoop (Waddinxveen) om ook regionaal uitdagingen op te kunnen pakken.

De belangrijkste overkoepelende thema’s waarmee VBG zich bezighoudt zijn werkgelegenheid, ontsluiting en vestigingsbeleid. Door betere benutting van de bedrijventerreinen kan lokale werkgelegenheid worden behouden, ook als soms moet worden uitgeweken naar Gouwe Park of Coenecoop. Van Nieuwpoort: “Maar met name over de ontsluiting van de Goudse bedrijventerreinen maken wij ons zorgen. De provinciale wegenstructuur is hard aan uitbreiding toe en het gemeentelijke verkeersplan lijkt het bereiken van klanten en leveranciers er niet gemakkelijker op te maken.”

Home